Bài báo khoa học:

Ngày đăng: 15-05-2021 22:50:46

Một bài báo của Anatoly Yunitskiy có tựa đề "Đặc điểm thiết kế của một chiếc xe ô tô unicar vùng nhiệt đới cho vận tải hành khách đô thị" đã được xuất bản trên tạp chí "Giao thông vận tải sáng tạo" số 1 cho năm 2021. Được đồng tài trợ bởi nhà thiết kế chung của Unitsky String Technologies, Inc. các buổi biểu diễn được thực hiện bởi Viktor Garakh, Andrey Zaitsev và Mikhail Tsyrlin.

Bài báo mô tả thiết bị của các đơn vị chính của unicar, trình bày các ưu điểm của nó so với mô hình cơ bản.

Mục tiêu chính của tạp chí “Giao thông vận tải đổi mới” là phổ biến kiến ​​thức và thành tựu trong ngành giao thông vận tải, điểm lại những sự kiện quan trọng nhất trong ngành từ quan điểm phát triển đổi mới của nó. Những người sáng lập ra ấn phẩm là Học viện Giao thông vận tải Nga và Đại học Đường sắt Bang Ural.

Bạn có thể làm quen với tài liệu dưới dạng pdf tại link .

Đi Thử Con Tàu Unitsky

Bạn có thể có tất cả mọi thứ trong cuộc sống mà bạn muốn, nếu bạn biết giúp người khác đạt được điều họ muốn. "Nếu ai đó mang đến cho bạn một cơ hội, chưa cần biết bạn có làm được hay không, hãy cứ vồ lấy nó và học cách làm sau!" https://skyway.capital 

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết hay quan trọng