Báo cáo của sự phát triển của Unitsky String Transport năm 2022

Đăng ngày 25/11/2023 lúc: 10:10
BAIO CAIO KEIIT QUAI CUIA UST

Thông tin chung về công nghệ Unitsky String Transport và sự phát triển của nó trong năm 2022.

BAIO CAIO KEIIT QUAI CUIA UST

Mục lục

1. Giới thiệu 
2. Giới thiệu về Tập đoàn Unitsky 
2.1. Vận chuyển chuỗi Unitsky (uST)/Vận chuyển đường sắt hạng nhẹ chuỗi treo
(SS-LRT) 
2.2. Các yếu tố của tổ hợp giao thông và cơ sở hạ tầng 
2.3. Giải pháp vận chuyển hàng hóa-hành khách trên cơ sở cấu trúc đường ray
chuỗi linh hoạt
2.4. Giải pháp vận tải hàng hóa-hành khách trên cơ sở kết cấu đường ray
nửa cứng
2.5. Phát triển hướng vận chuyển hàng hóa 
2.6. Tiềm năng nhân sự và sản xuất 
2.7. Bảo vệ sở hữu trí tuệ 
2.8. Công tác nghiên cứu khoa học và thiết kế thí nghiệm 
2.9. Hoạt động tiếp thị 
2.9.1. Dự án thương mại 
3. Sự phát triển của Công ty Kỹ thuật UST Inc. 
3.1. Văn phòng thiết kế chung 
3.1.1. Văn phòng thiết kế tổ hợp giao thông nhanh 
3.1.2. Văn phòng thiết kế tổ hợp giao thông cao tốc 
3.1.3. Văn phòng thiết kế tổ hợp vận chuyển hàng hóa 
3.1.4. Đội ngũ thiết kế kỹ thuật 
3.2. Bộ phận cầu vượt giao thông 
3.2.1. Thành tựu mới nhất 
3.3. Trung tâm kiểm tra 
3.3.1. Thành tựu mới nhất 
3.3.2. Phát triển kế hoạch 

3.4. Phòng đầu máy toa xe (RSD) 
3.4.1. Văn phòng thiết kế bố trí xe 
3.4.2. Văn phòng thiết kế khung gầm
3.4.3. Văn phòng thiết kế thân xe 
3.4.4. Văn phòng thiết kế thiết bị điện 
3.4.5. Văn phòng phân tích chức năng và hệ thống 
3.4.6. Văn phòng tài liệu hoạt động
3.4.7. Thành tựu mới nhất 
3.4.8. Phát triển kế hoạch 
3.5. Khoa Kỹ thuật Thiết kế 
3.5.3. Thành tựu mới nhất 
3.5.4. Phát triển kế hoạch 
3.6. Phòng cấp phép và bằng sáng chế Phòng nghiên cứu và phát triển nâng cao 
3.6.1. Ban Bằng sáng chế và Cấp phép 
3.6.2. Bảng Đơn đăng ký và Bằng độc quyền sáng chế, Giải pháp hữu ích,
Kiểu dáng công nghiệp (EU, Trung Quốc, UAE, EAPO, Belarus) 
3.7. Phòng thương mại 
3.7.1. Thành tựu mới nhất 
3.7.2. Phát triển kế hoạch 
4. Nhà máy chế tạo đầu máy toa xe (SW PLANT) 
5. Trung tâm Kiểm tra và Chứng nhận (uSky Transport FZE)
5.1. Thành tựu mới nhất 
5.2. Phát triển kế hoạch 
6. Trung tâm tiếp thị và bán hàng quốc tế (uScovery DMCC) 
6.1. Thành tựu mới nhất 
6.2. Kế hoạch phát triển 
7. Phần kết luận

 

Link tiếng Anh

Link tiếng Việt

Dẫn nguồn: https://www.uscovery.com/post/happy-new-year