Các gói cổ phần Unitsky giai đoạn cuối cùng ( Giai đoạn 15 )

Ngày đăng: 15-05-2023 21:38:45

Bảng giá số lượng cổ phần Unitsky Giai Đoạn Cuối cùng trong 15 Giai Đoạn.
Hiện tại chúng tôi đang sở hữu nhiều phiếu khuyến mãi chiết khấu 1:100.  Nhà đầu tư Lớn từ 10.000$ trở lên, chúng tôi sẽ tặng cho các bạn phiếu khuyến mãi với mức chiết khấu tối đa là 1:100. Có nghĩa 1$ sẽ sở hữu được 100 cổ phần Unitsky. ( Có thể áp dụng cho cả trả góp và trả thẳng )

* Đ.ầ.u t.ư trả thẳng
1. 1000$ sở hữu 25.000cp chiết khấu 25
2. 2000$ sở hữu 54.000cp chiết khấu 28
3. 300$ sở hữu 75.000cp chiết khấu 29
4. 3500$ sở hữu 105.000cp chiết khấu 30
5. 5000$ sở hữu 155.000cp chiết khấu 31
6. 10.000$ sở hữu 370.000cp chiết khấu 37
7. 25.000$ sở hữu 1.000.000vp chiết khấu 40
8. 50.000$ sở hữu 2.100.000cp chiết khấu 42
9. 100.000$ sở hữu 4.500.000cp chiết khấu 45
10. 150.000$ sở hữu 7.050.000cp chiết khấu 47

* Đ.ầ.u t.ư trả góp
1. 50$/tháng/5 lần ( 250$ ) sở hữu 4.250cp chiết khấu 17
2. 100$/tháng/5 lần ( 500$ ) sở hữu 10.500cp chiết khấu 21
3. 200$/tháng/5 lần ( 1000$ ) sở hữu 23.000cp chiết khấu 23
4. 400$/tháng/5 lần ( 2000$ ) sở hữu 48.000cp chiết khấu 24
5. 1000$/tháng/5 lần ( 5000$ ) sở hữu 145.000cp chiết khấu 29
6. 2000$/tháng/5 lần ( 10.000$ ) sở hữu 350.000cp chiết khấu 35
7. 2500$/tháng/ 5 lần ( 25.000$ ) sở hữu 975.000cp chiết khấu 39
8. 5000$/tháng/5 lần ( 50.000$ ) sở hữu 2.000.000cp chiết khấu 40

 

 

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan