Các quy tắc của cuộc sống - Phỏng vấn sinh nhật Anatoly Yunitskiy 2020

Trong một thời gian ngắn bị phân tâm khỏi công việc hiện tại, vào ngày sinh nhật của mình, Anatoly Yunitskiy thảo luận về ý nghĩa của thời gian và các sự kiện hiện tại. Số phận của một con người là một chuỗi những tai nạn trên đường đến mục tiêu. Thành công là tiến từ thất bại này sang thất bại khác với sự nhiệt tình ngày càng cao. Trong lịch sử văn minh, có vô số hoàn cảnh, mỗi tình huống đều có tính chất quyết định. Điều chính yếu mà một người phải làm là tồn tại và tiếp tục đi về phía trước. Cái không hợp lý trở thành hợp lý, cái đơn giản trở thành phức tạp, và cái ngẫu nhiên trở thành đương nhiên.

Cuộc phỏng vấn được ghi lại vào ngày sinh nhật của Anatoly Yunitskiy 16/04/2020.

Unitsky là gì?

 Bạn có thể có tất cả mọi thứ trong cuộc sống mà bạn muốn, nếu bạn biết giúp người khác đạt được điều họ muốn. "Nếu ai đó mang đến cho bạn một cơ hội, chưa cần biết bạn có làm được hay không, hãy cứ vồ lấy nó và học cách làm sau!" https://skyway.capital 

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết hay quan trọng