Chuyên mục: CẢNG BIỂN - UPORT

Giải pháp uST có thể tối ưu hóa việc vận chuyển container vận chuyển như thế nào?
Giải pháp uST có thể tối ưu hóa việc vận chuyển container vận chuyển như thế nào?
Đăng ngày 13-01-2023 17:09:28

Giải pháp uST là phổ biến vì đường ray có thể đi trên đất liền và mặt nước, qua các đường hầm. Bốc xếp tự động tại các khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa, cảng biển. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian và nguồn lực mà còn tối ưu hóa toàn bộ chuỗi cung ứng. Trong tương lai, điều này sẽ cho phép hình thành các cảng đầu mối ngoài biển khơi để giảm tải cho hạ tầng ven biển, cũng như tăng khối lượng và giảm thời gian vận chuyển container nói chung.Tất cả có 2 kết quả.