Chuyên mục: Câu chuyện ý nghĩa

Jim Rohn, 135 câu nói thay đổi cuộc đời
Jim Rohn, 135 câu nói thay đổi cuộc đời

Jim Rohn, 135 câu nói thay đổi cuộc đời. Jim Rohn là thầy của những người thầy vĩ đại, như diễn giả Anthony Robbins, Brad Sugars (nhà sáng lập ActionCOACH)…., đồng thời có ảnh hưởng sâu
Câu chuyện phán xét trên phiên tòa
Câu chuyện phán xét trên phiên tòa

Đây là một phiên tòa xử nghiêm minh và cảm động. Người thẩm phán trong câu chuyện không những là người đại diện của pháp luật mà còn là người đại diện cho
Tất cả có 6 kết quả.

zalo