Chuyên mục: Câu chuyện ý nghĩa

4 bước kể chuyện câu chuyện bản thân
4 bước kể chuyện câu chuyện bản thân
Đăng ngày 03-12-2022 16:04:02

4 cách “kể chuyện” khiến khách hàng dễ bị thuyết phục nhất! Bạn muốn khiến khách hàng tin cậy bạn, thì phải khiến họ quen thuộc và hiểu về con người bạn trước. Muốn như vậy, cách
Jim Rohn, 135 câu nói thay đổi cuộc đời
Jim Rohn, 135 câu nói thay đổi cuộc đời
Đăng ngày 10-05-2022 22:42:31

Jim Rohn, 135 câu nói thay đổi cuộc đời. Jim Rohn là thầy của những người thầy vĩ đại, như diễn giả Anthony Robbins, Brad Sugars (nhà sáng lập ActionCOACH)…., đồng thời có ảnh hưởng sâu
Câu chuyện phán xét trên phiên tòa
Câu chuyện phán xét trên phiên tòa
Đăng ngày 10-05-2022 21:47:23

Đây là một phiên tòa xử nghiêm minh và cảm động. Người thẩm phán trong câu chuyện không những là người đại diện của pháp luật mà còn là người đại diện choTất cả có 8 kết quả.