Chuyên mục: Kiến thức đầu tư - kinh doanh

Đa cấp lừa đảo & đa cấp chính thống
Đa cấp lừa đảo & đa cấp chính thống

Mô hình Ponzi hay kế hoạch Ponzi thường được nhắc đến như một hình thức lừa đảo “khét tiếng” và ra đời từ hàng trăm năm nay. Ponzi được sử dụng dưới nhiều hình thức

Tất cả có 46 kết quả.