Chuyên mục: SkyWay UAE ( Dubai ) 1

SkyWay ở UAE 2015
SkyWay ở UAE 2015

Vào ngày 14 tháng 4 năm 2015, một phái đoàn của tập đoàn SkyWay do Anatoly Yunitskiy đứng đầu đã đến thăm Sở Giao thông vận tải của Tiểu vương quốc Abu Dhabi


Tất cả có 5 kết quả.