Chuyên mục: Support SWC


Xử lý nạp tiền vào tài khoản SWC bằng Crypto
Xử lý nạp tiền vào tài khoản SWC bằng Crypto
Đăng ngày 29-12-2022 09:03:20

  Nguyên nhân là nạp tiền từ Crypto vào SWC những không nhận được là có 2 lý do sau1. Do bạn đã  nhập hoặc không sao chép đúng địa chỉ ví để chuyển $$
Support SWC | Quên mã PIN chuyển tiền
Support SWC | Quên mã PIN chuyển tiền
Đăng ngày 14-06-2021 23:33:56

Gửi tới : support@skyway.capitalTiêu đề : Hủy mã PIN chuyển tiềnNội dung:-Tôi bị quên mã PIN chuyển tiền, hãy giúp tôi huy mã PIN đi để tôi đặt lại chúng - Gmail :Thank


Support SWC | Xác minh sai họ tên SkyWay
Support SWC | Xác minh sai họ tên SkyWay
Đăng ngày 14-06-2021 23:29:49

Gửi tới : support@skyway.capitalTiêu đề : Xác minh tên bị saiNội dung:- Gmail : ( điền gmail bị sai tên)- Tên xác minh của tôi đã bị khi khi xác minh , hãy giúp


Support SWC | Thay đổi Gmail SkyWay
Support SWC | Thay đổi Gmail SkyWay
Đăng ngày 14-06-2021 23:24:50

Gửi tới : support@skyway.capitalTiêu đề mail: Vui lòng thay đổi emailTôi cần đổi địa chỉ gmail để sử dựng văn phòng cá nhân, hãy thay đổi đúng lại cho tôi.Gmail của tôi bị sai : Gmail
Tất cả có 9 kết quả.