Chuyên mục: Thời Sự Truyền Thông Sky Way

Sự kiện SkyWay: Tháng 1 năm 2021
Sự kiện SkyWay: Tháng 1 năm 2021

Các nhà báo Quốc gia đã đến thăm trung tâm thử nghiệm SkyWay ở Sharjah, VTC14 | Đài truyền hình Việt Nam đưa tin về công nghệ SkyWay tốc độ cao tại UAE..Tất cả có 6 kết quả.