Chuyên mục: Tin tức skywayBÀI DIỄN VĂN NĂM MỚI CỦA ANATOLY YUNITSKIY 2021
BÀI DIỄN VĂN NĂM MỚI CỦA ANATOLY YUNITSKIY 2021

Chủ tịch Anatoli Unitsky chia sẻ kế hoạch và triển vọng của SkyWay năm 2020 - 2021. Nếu bạn đang đọc ấn phẩm này, thì có lẽ bạn là người cùng chí hướng với người sáng tạo ra công nghệ dây Anatoly Yunitskiy.

So sánh SkyWay vs Hyperloop
So sánh SkyWay vs Hyperloop

Các chuyên gia Mỹ đánh giá dự án sáng tạo về vận tải bằng dây Skyway hiệu quả hơn Hyperloop của Elon Musk.Tất cả có 55 kết quả.