Chuyên mục: Tin tức skywayĐối tác cần biết gì về SWC Platform?
Đối tác cần biết gì về SWC Platform?

Bạn đã trở thành một phần của dự án đổi mới trong lĩnh vực vận tải. Hiện nay, các thành tựu của công nghệ SkyWay thu hút ngày càng nhiều sự chú ý từ phía....Crowdfunding SkyWay: tại sao chúng tôi lựa chọn hình thức cấp vốn cộng đồng?
Crowdfunding SkyWay: tại sao chúng tôi lựa chọn hình thức cấp vốn cộng đồng?

Vào năm 2014, dự án vận tải đường dây SkyWay đã bắt đầu thu hút đầu tư bằng crowdfunding. Từ thời điểm ấy đã bắt đầu điều mà các nhà đầu tư chuyên nghiệp gọi là giai đoạn gieo hạt trong đầu tư. Giai đoạn rủiro và nhiều hứa hẹn nhất đối với các nhà đầu tư, tổng số họ tới năm 2019 đã là hàng trăm ngàn người.
Tất cả có 26 kết quả.