Chuyên mục: UST Hành Khách.

Unibus U4-220 Các tuyến đường hàng ngày ở một cấp độ mới Unibus U4-220 Xe tiêu chuẩn của thiết kế mô-đun. Nó được truyền động bằng bộ truyền động điện lực kéo, được cung cấp ...

Unibus U4-220. Xe tiêu chuẩn của thiết kế mô-đun. Nó được truyền động bằng bộ truyền động điện lực kéo, ...

Unibus U4-210 Xe đơn dành cho 14 hành khách với 2 chỗ ngồi. Nó được sử dụng để hoạt động trên các tuyến nội...

Unicar U4-430. Xe 2-6 chỗ thoải mái cao. Nó được truyền động bằng bộ truyền động điện lực kéo...

Unibike U4-621. Một chiếc xe dành cho 2 hành khách. Nó được truyền động bằng bộ truyền động điện lực kéo, ...

Uniwind U4-651. Một chiếc xe có 2 chỗ ngồi. Nó được truyền động bằng bộ truyền động điện lực kéo, ...

Khi chúng tôi giới thiệu với khách hàng về hệ thống vận chuyển SkyWay sáng tạo, nhiều người cố gắng tìm một sự tương tự giống với cáp treo . ...

Tất cả có 7 kết quả.