Chuyên mục: Webinar


Đăng ngày 18-06-2022 08:48:48

Về hội thảo và các cuộc gặp tại Slovakia. Công việc mang tính xây dựng đang được thiết lập, điều này thật vui mừng. Để chuẩn bị hành lang cho một tuyến đường khả thi, cần phải xử l...


Đăng ngày 22-12-2021 11:54:10

​Các mục tiêu và nhiệm vụ của Meta và UST trái ngược nhau. Tôi hoàn toàn đồng ý! Tất cả chúng đều hoạt động để tạo thiết bị từ con người. Còn logic của UST là...


Đăng ngày 11-11-2021 17:23:42

Các luận đề webinar của Vladimir Maslov ngày 04.11 Cuộc gặp vào tháng 5.2021 tại Việt Nam. ...


Đăng ngày 13-09-2021 01:03:22

Webinar SkyWay của Vladimir Maslov. Các vấn đề và thông tin. Liệu có ý nghĩa gì để phát triển cấu trúc tiếp, nếu sau khi kết thúc các giai đoạn cấp vốn, nó sẽ.....


Đăng ngày 02-07-2021 17:42:16

Hội thảo trên web ngày 17/06/2021.CÂU HỎI.Sẽ có cổ tức cho các Token được trao đổi và lợi thế của chúng so với các Token đ&ati...


Đăng ngày 14-03-2020 15:34:22

Hội thảo webinar SkyWay được cũng cấp thông tin và lộ trình phát của công ty công nghệ SkyWay, giúp cho các cổ đổng yên tâm khi đầu tư SkyWay, SkyWay sẽ sớm IPO...


Đăng ngày 06-03-2020 14:29:55

Hội thảo webinar SkyWay được cũng cấp thông tin và lộ trình phát của công ty công nghệ SkyWay, giúp cho các cổ đổng yên tâm khi đầu tư SkyWay, SkyWay sẽ sớm IPO...


Đăng ngày 28-02-2020 23:08:27

Hội thảo webinar SkyWay được cũng cấp thông tin và lộ trình phát của công ty công nghệ SkyWay, giúp cho các cổ đổng yên tâm khi đầu tư SkyWay, SkyWay sẽ sớm IPO...


Đăng ngày 22-02-2020 16:46:55

Hội thảo webinar SkyWay được cũng cấp thông tin và lộ trình phát của công ty công nghệ SkyWay, giúp cho các cổ đổng yên tâm khi đầu tư SkyWay, SkyWay sẽ sớm IPO...


Đăng ngày 16-02-2020 00:23:07

Hội thảo webinar SkyWay được cũng cấp thông tin và lộ trình phát của công ty công nghệ SkyWay, giúp cho các cổ đổng yên tâm khi đầu tư SkyWay, SkyWay sẽ sớm IPO...


Đăng ngày 09-02-2020 15:09:14

Hội thảo webinar SkyWay được cũng cấp thông tin và lộ trình phát của công ty công nghệ SkyWay, giúp cho các cổ đổng yên tâm khi đầu tư SkyWay, SkyWay sẽ sớm IPO...


Đăng ngày 07-02-2020 16:24:21

Hội thảo webinar SkyWay được cũng cấp thông tin và lộ trình phát của công ty công nghệ SkyWay, giúp cho các cổ đổng yên tâm khi đầu tư SkyWay, SkyWay sẽ sớm IPO...


Đăng ngày 05-01-2020 17:21:50

Hội thảo trực tuyến từ ngày 02/01/2020https://youtu.be/HB9Ym0TBxtw Kết quả của năm qua Giao tiếp của chúng tôi trên Skype đã được cải thiện, sự tiêu cực đã biến mất, chúng tôi ...


Đăng ngày 28-12-2019 09:06:16

Hội thảo trực tuyến ngày 25/12/19 https://youtu.be/9xAUMF2eHz8 với thời gian    Hôm nay là một hội thảo trực tuyến nhưng nghiêm túc - chúng tôi đang chuẩn bị cho một chiến lược ...


Đăng ngày 06-09-2019 15:14:05

V. Maslov. Luận văn của hội thảo trên web: https://goo.gl/J3yx8z (thứ năm thứ nhất và thứ ba của tháng).  Đặt câu hỏi cho Vladimir Maslov cho hội thảo trực tuyến...

Tất cả có 15 kết quả.