Cơ quan ngôn luận, các bài báo chính thông ca ngợi về Sky Way!

Đăng ngày 24/11/2023 lúc: 23:43

HIỆN TẠI CÔNG NGHỆ SKYWAY ĐANG ĐƯỢC CÁC CƠ QUAN NGÔN LUẬN ,BÁO CHÍ CHÍNH THỐNG VÀ CHÍNH PHỦ NHIỀU QUỐC GIA CA NGỢI …RẤT KHÓ VÀ RẤT HIẾM CÓ THỂ TÌM ĐƯỢC TỜ BÁO CHÍNH THỐNG NÀO NÓI TIÊU CỰC VỀ SKYWAY CHẮC CHỈ CÓ ”Blog cá nhân,web cá nhân cạnh tranh viết với nhiều mục đích khác nhau như câu view…” CÓ LẼ HỌ NGẠI ĐỤNG VÀO SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA NHÀ KHOA HỌC BẰNG NHỮNG PHÁT NGÔN THIẾU CĂN CỨ …HỌ SẼ BỊ NHÀ KHOA HỌC ĐỆ ĐƠN KIỆN ĐIỂN HÌNH LÀ GẦN ĐÂY

NHÀ KHOA HỌC ĐỆ ĐƠN KIỆN CHÍNH PHỦ LITHUANIA ( Cộng hòa Litva ) BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI 10 EURO VÌ GÂY THIỆT HẠI VỀ HÌNH ẢNH,DANH DỰ,UY TÍN SKYWAY LÀM DỰ ÁN CHẬM 1,5 -2 NĂM .SAU 3 NĂM 2014 -2017 SKYWAY CHO CHÍNH PHỦ LITVA ĐIỀU TRA VÀ HỌ KHÔNG THỂ ĐƯA RA ĐƯỢC LUẬN CHỨNG TIÊU CỰC VỀ SKYWAY…KHÔNG PHẢI 3 THÁNG MÀ LÀ 3 NĂM .ĐIỀU NÀY CHO THẤY SKYWAY THỰC SỰ MINH BẠCH VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ PHÁP LÝ …TẤT CẢ NHỮNG CÂU HỎI TẠI SAO LẠI THẾ…TẠI SAO LẠI VẬY … CŨNG CHỈ ĐẾ XEM SKYWAY CÓ MINH BẠCH HAY KHÔNG ???…NHƯNG CHÍNH PHỦ LITVA ĐÃ THAY MẶT CHÚNG TA KIỂM TRA ĐIỀU ĐÓ RỒI …GIẢ SỬ NẾU TẠI VIỆT NAM CÓ RẤT NHIỀU CÔNG TY LƠN ,LÀM ĂN NGHIÊM TÚC NHƯNG CHÍNH PHỦ CỐ TÌNH TÌM RA NHỮNG TIÊU CỰC CỦA CÔNG TY CHẮC CŨNG SẼ RA NHIỀU BỆNH LẮM …

CẢM ƠN CHÍNH PHỦ LITVA ĐÃ LÀM CHẬM DỰ ÁN 2 NĂM ĐỂ NHÀ ĐẦU TƯ SKYWAY CÓ THÊM CƠ HỘI.

CẢM ƠN CHÍNH PHỦ LITVA ĐÃ THAY MẶT CÁC CHÍNH PHỦ, CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG MINH SKYWAY MINH BẠCH NHƯ VẬY MÀ NHÀ ĐẦU TƯ BÌNH THƯỜNG NHƯ CHÚNG TA KHÔNG CÓ CƠ HỘI VÀ KHẢ NĂNG ĐIỀU TRA NHƯ VÂY.

 

                    ANATOLY YUNITSKIY FILES LAWSUIT FOR 10 MILLION EUROS AGAINST LITHUANIA

Link bài viết chính thức từ taapk đoàn : https://rsw-systems.com/news/lithuania-court