Công ty UVR – mục tiêu, mục tiêu, cách thức đạt được

Đăng ngày 25/11/2023 lúc: 09:47

Một trong những ưu tiên cao của United Vehicle Robotics (UVR) đã được thực hiện là tập hợp các công trình tạo ra dịch vụ vận chuyển hàng hóa sử dụng các loại phương tiện không người lái khác nhau (vận tải đường thủy, mặt đất, đường hàng không và vũ trụ).

Hướng tới mục tiêu, công việc đang được thực hiện và cấu trúc ở những điểm chính. Sản phẩm phụ đã hoàn thành xuất hiện trong kết quả. Một trong những nhánh này là dự án UAV dựa trên trực thăng KA-26 – địa điểm thử nghiệm để thực hiện các nghiên cứu. Do đó, chúng tôi có thể tân trang bất kỳ máy bay trực thăng nối tiếp nào hiện có thành UAV.