Cuộc họp STC đầu tiên vào năm 2023

Đăng ngày 25/11/2023 lúc: 10:26

Sự kiện này có nội dung thảo luận về kết quả hoạt động của công ty trong lĩnh vực khoa học (khoa học và kỹ thuật) trong quý 1 năm nay. Người ta đặc biệt chú ý đến kết quả phân tích các chỉ số nhất định về lĩnh vực hoạt động này của UST Inc., so với các tổ chức khoa học Bêlarut khác.

Một trong những chủ đề của cuộc họp cũng là thảo luận về những phát triển do các bộ phận khác nhau của công ty tạo ra. Một vị trí quan trọng đã được đảm nhận bởi những thành tựu của Bộ phận đầu máy toa xe, bao gồm cả khả năng phân loại chúng thành tài sản vô hình của UST Inc.

Vào cuối sự kiện, ban lãnh đạo của UST Inc. bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả những người tham gia các hoạt động khoa học của công ty và các thành viên của STC, với lời chúc thành công hơn nữa trong sự phát triển của khoa học, phát minh và kỹ thuật.

Để tham khảo

Giai đoạn 2021-2022:

– 5 nghiên cứu R&(T)D, được đăng ký theo thủ tục đã được thiết lập, chính thức hoàn thành;

– 81 bài báo khoa học (kể cả kỷ yếu hội thảo) đã đăng;

– dựa trên các ứng dụng đã nộp, 21 bằng sáng chế được cấp.

Ngoài ra, kể từ đầu năm 2023, 10 nhân viên của UST Inc. có bằng cấp (chủ yếu là ứng viên khoa học kỹ thuật).

DSC01906%20(1)+

DSC01906%20(2)+

DSC01906%20(3)+

DSC01906%20(4)+

NGUỒN : UST