Đề xuất mở lại «Faces of the Future» trong văn phòng cá nhân

Ngày đăng: 08-02-2023 12:50:40

Từ ngày 06.02, trong văn phòng cá nhân áp dụng đề xuất «Faces of the Future». Nhờ đó, bạn có thể thực hiện không giới hạn số lượng đầu tư với chiết khấu 1:90 và nhận ảnh toàn ký tại bảo tàng ở EcoTechnoPark.

Cách nhận ảnh toàn ký:

1. Đăng ký đầu tư «Faces of the Future»;

2. Trên trang «Faces of the Future», hãy tải ảnh của mình lên, chọn mẫu phương tiện vận tải đường dây sẽ hiện trên ảnh toàn ký, — Unicar, Unibike, Unibus, Uniwind hay phương tiện vận tải cao tốc;

3. Ảnh toàn ký hoàn thiện sẽ được hiện trên trang «Faces of the Future», trong mục «Ảnh toàn ký của tôi», «Thư viện ảnh», và tại bảo tàng ở EcoTechnoPark;

Có thể tạo ảnh toàn ký chỉ sau khi bạn thanh toán xong toàn bộ khoản đầu tư theo một trong các điều kiện:

— thanh toán trả góp 500 $ mỗi tháng, trong vòng 10 tháng;

— thanh toán trả ngay 5000 $.

Nhờ đề xuất «Faces of the Future», với 5000 $ bạn có thể nhận được 450.000 cổ phần. Tức nhiều hơn 275.000 cổ phần so với khoản đầu tư trả ngay cùng mức tiền, có chiết khấu tiêu chuẩn trong giai đoạn hiện tại.

Nếu bạn đã sử dụng đề xuất «Faces of the Future» trước đây, bạn vẫn có thể đầu tư lại với chiết khấu 1:90, với số lần không giới hạn, trong thời gian tới ngày 17.02.23. Tuy nhiên, bạn sẽ chỉ được nhận 1 ảnh toàn ký, không phụ thuộc vào số lượng đầu tư.

Chú ý: không cộng các phiếu khuyến mại cho đề xuất «Faces of the Future». Cũng không được áp dụng các phiếu khuyến mại cho đề xuất này.

Hãy đi tới trang «Faces of the Future», để xem các ảnh toàn ký đã hoàn thiện sẽ trông như thế nào, và tiến hành đầu tư với một trong những chiết khấu cao nhất ở văn phòng cá nhân. Bạn có thể xem các ảnh toàn ký đã hoàn thiện của những đối tác khác tại đây.

NGUỒN : UST

 

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan