ĐIỀU QUAN TRỌNG CẦN BIẾT | ĐẦU TƯ SAU GIAI ĐOẠN 15

Đăng ngày 11/12/2023 lúc: 22:02

z2512212006336 e5f96988208f535777150a7b74afdb7b

Kể từ năm 2014, dự án SkyWay đã được phát triển thông qua huy động vốn từ cộng đồng. Mọi người đều có thể đầu tư và nhận một phần trong dự án. Vào năm 2014, ban lãnh đạo SkyWay đã phát triển một kế hoạch gồm 15 giai đoạn trước khi đạt được khả năng tự tài trợ và thu lợi nhuận từ các dự án thương mại. Cho đến khi kết thúc giai đoạn 15, các khoản đầu tư vào dự án được thu hút theo hợp đồng cho vay chuyển đổi có chiết khấu (chiết khấu cho rủi ro) – các nhà đầu tư hiện tại có thể nhận được nhiều cổ phần hơn các nhà đầu tư ở giai đoạn sau. Trong trường hợp hoàn thành thành công giai đoạn 15 (hôm nay là ngày 14) và triển khai các dự án thương mại, nhà đầu tư SkyWay sẽ bắt đầu nhận được cổ tức tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong dự án. Nhớ lại rằng cổ tức được trả ngoài lợi nhuận, đó là lý do tại sao chúng gắn liền với việc thực hiện các dự án thương mại, từ đó có thể thu được lợi nhuận lớn nhất. Điều này có nghĩa là sau giai đoạn 15, các nhà đầu tư sẽ không thể có được cổ phần trong dự án SkyWay? Đúng vậy, theo kế hoạch, sau khi hoàn thành thành công giai đoạn cuối, những người mới sẽ không thể nhận được cổ phần trong dự án và trở thành người đồng sở hữu toàn bộ công nghệ. Tuy nhiên, trong tương lai, có thể dự kiến ​​lựa chọn đầu tư vào các dự án giao thông chuỗi có mục tiêu, riêng biệt. Trong trường hợp này, các nhà đầu tư sẽ nhận được cổ tức từ việc thực hiện một dự án cụ thể mà họ đã hỗ trợ. Ngoài ra, nếu dự án SkyWay tiến hành IPO, các nhà đầu tư sẽ có thể trở thành đồng sở hữu của công ty thông qua việc mua cổ phần của công ty trên sàn chứng khoán. Theo Anatoly Yunitskiy, việc tài trợ cho các dự án mục tiêu trong tương lai sẽ diễn ra, bao gồm cả thông qua blockchain và bán mã thông báo. Như Anatoly Yunitskiy đã nói tại buổi giới thiệu công nghệ dây ở Maryina Gorka vào năm 2019: – Đây là chìa khóa giải thích tại sao tiền điện tử SkyWay vẫn chưa được phát hành – nó đi cùng với các dự án được nhắm mục tiêu.