Dự án vận tải đường dây đã chuyển sang giai đoạn cuối cùng, giai đoạn 15

Đăng ngày 10/12/2023 lúc: 07:30
00003612 b

00003612 b

Thưa quý đối tác và nhà đầu tư, hôm nay chính là ngày diễn ra việc chuyển đổi mà chúng ta đã chờ đợi từ lâu, đó là chuyển dự án vận tải đường dây sang giai đoạn cuối cùng, giai đoạn 15. Tất cả các bạn đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển của dự án, và giúp công ty đạt được những kết quả quan trọng trong lĩnh vực công nghệ đường dây!

Đội ngũ SWC chúc mừng các đối tác và nhà đầu tư về sự kiện quan trọng này. Chúng tôi xin cảm ơn sự đóng góp của các bạn cho sự phát triển của dự án trong suốt 14 giai đoạn. Và bây giờ, cùng với việc dự án chuyển sang giai đoạn mang tính quyết định, giai đoạn 15, sự hỗ trợ của các bạn đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện tất cả các mục tiêu đã đặt ra, cũng như đối với việc đưa vận tải đường dây ra thị trường quốc tế.

Giai đoạn cuối cùng, giai đoạn 15 bao gồm một số tiểu giai đoạn — 15.1, 15.2, 15.3. Tại mỗi tiểu giai đoạn sẽ triển khai thực hiện các công việc đã được phê duyệt trong kế hoạch đối với giai đoạn kết thúc dự án. Hãy theo dõi các tin tức của công ty — rất nhiều tin tức quan trọng và các sự kiện quy mô lớn đang chờ đón chúng ta ở phía trước.

Trân trọng,

Đội ngũ SWC!

NGUỒN : UST