Đường thử 4 đã sẵn sàng!

Đăng ngày 25/11/2023 lúc: 10:21

Một cột mốc thực sự đã đạt được tại Trung tâm Kiểm tra & Chứng nhận uSky, đơn giản là không thể bỏ lỡ! uSky Transport tự hào thông báo rằng, hiện tại, Đường thử 4 đã sẵn sàng ra mắt uBus , sắp được chuyển đến địa điểm của chúng tôi bất cứ ngày nào.

Chúng tôi mang đến cho các bạn video về quá trình cài đặt cấu trúc đường đua trên Đường thử 4.

NGUỒN : UST