Ghi Danh Thêm 4.5 Triệu Cổ Phần SkyWay Cho Bản Thân.

Chương trình ghi danh đầu tư 5000$ sở hữu 450.000c/p SkyWay sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 9. Cơ hội cuối cùng để ghi danh có tên trong bảo tàng của tập đoàn SkyWay. Đồng thời cơ hội cơ hữu cp với mức chiết khấu cao 1:90.

Trước ngày 22.09, có thể đăng ký đề xuất «Faces of the Future» theo cách:

– thanh toán trả góp 500 $ mỗi tháng, trong vòng 10 tháng;

– thanh toán trả ngay 5000 $.

Nếu bạn đã sử dụng đề xuất «Faces of the Future» trước đây, bạn vẫn có thể đầu tư lại với chiết khấu 1:90, với số lần không giới hạn, từ nay tới 23:59 ngày 22.09 (giờ UTC+3). Nhưng bạn chỉ có thể nhận 1 ảnh toàn ký, không phụ thuộc vào số lượng đầu tư được đăng ký theo đề xuất này.

Để ra quyết định đầu tư và tận dụng đề xuất «Faces of the Future», xin hãy xem các ảnh toàn ký đã làm tại bảo tàng của Trung tâm thử nghiệm SkyWay ở Belarus.

Unitsky là gì?

 Bạn có thể có tất cả mọi thứ trong cuộc sống mà bạn muốn, nếu bạn biết giúp người khác đạt được điều họ muốn. "Nếu ai đó mang đến cho bạn một cơ hội, chưa cần biết bạn có làm được hay không, hãy cứ vồ lấy nó và học cách làm sau!" https://skyway.capital 

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết hay quan trọng