Giới thiệu về PodWay tại Nepal

Đăng ngày 25/11/2023 lúc: 10:22
nil bhattarai cover

Về PodWay

 

 

nil bhattarai cover

Kathmandu Podway Pvt. Ltd. Có vị trí lý tưởng để phát triển hệ thống giao thông phù hợp lý tưởng với văn hóa, địa lý và kinh tế của Nepal. Chúng tôi sẽ triển khai một hệ thống giao thông công cộng cá nhân hiện đại, đã được chứng minh trên khắp Nepal. Hệ thống này sẽ hoạt động trên khắp các thành phố lớn và kết nối các thành phố với những chiếc xe điều khiển bằng máy tính tốc độ rất cao.

Chúng tôi đã có sự hỗ trợ chính trị cần thiết cho liên doanh này. Hơn nữa, chúng tôi có thỏa thuận chắc chắn với hai khách hàng và chúng tôi dự kiến ​​sẽ ký thỏa thuận với ít nhất sáu khu vực pháp lý khác trong vài tháng tới. podway này sẽ là một vấn đề uy tín quốc gia. Nó sẽ là một điểm thu hút khách du lịch lớn. Nó sẽ có tác động trực tiếp và ngay lập tức đến tình trạng kinh tế xã hội của đất nước.

 

Nó sẽ giảm đáng kể lượng khí thải carbon và loại bỏ tử vong giao thông. Nó sẽ tạo ra một nguồn việc làm mới, chủ yếu cho người dân Nepal. Một khi công ty chào bán cổ phiếu trên sàn giao dịch công khai, nó sẽ tạo ra một cơ hội đầu tư trong nước sẽ là một trong những cơ hội hấp dẫn nhất trong nước. Gần đây, chúng tôi đã gây quỹ ban đầu cho hai dự án đầu tiên của mình. Chúng tôi đang tiếp cận các nhà đầu tư mạo hiểm, các tổ chức cho vay và các cơ quan chính phủ để xác định một số nguồn tài trợ tiềm năng.

Chúng tôi sẽ xây dựng mối quan hệ làm việc bền chặt với các trường đại học, cao đẳng cộng đồng và trường dạy nghề để tiến hành nghiên cứu và phát triển cũng như chuẩn bị cho các chuyên gia và thợ thủ công người Nepal đảm nhận vai trò lãnh đạo trong toàn công ty. Công ty được lãnh đạo bởi các giám đốc điều hành với tinh thần tiên phong. Họ đã làm việc trong các tập đoàn lớn, truyền thống; họ đã xây dựng và lãnh đạo các liên doanh thành công ở một số quốc gia. Họ đã phát triển kỷ luật quản lý dự án và quản lý tài chính cần thiết khi làm việc ở cấp điều hành trong nhiều thập kỷ.

httpshovanloi.net