Hợp đồng khoản vay yêu cầu chuyển đổi cổ phần SkyWay

Ngày đăng: 14-07-2021 17:43:22

YÊU CẦU 14 tháng 5 năm 2021.
Tôi, Nguyễn Văn A , 12208**** , 219 Phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam, theo quy định tại đoạn 3.5 của Hợp đồng đầu tư lập ngày 14/5/2021 và Thỏa thuận trao quyền đòi cổ phần (quyền chọn mua), ngày 14 tháng 5 năm 2021, được ký kết giữa tôi ("Nhà đầu tư»), Global Transport Investments Inc. ("Công ty") được đại diện bởi SWI Inc. («Аgent»), và SWI Inc. ("Người bảo lãnh"), bởi điều này Yêu cầu thực hiện quyền của tôi để nhận cổ phần loại “A” của Euroasian Rail Skyway Systems Holding III («Cổ phần có bảo đảm») cho quyền sở hữu, có nghĩa là hoàn toàn có quyền hợp pháp và có lợi đối với Cổ phần có bảo đảm, không có tất cả các Mã hóa, cùng với tất cả các quyền, liên quan Cổ phiếu đảm bảo, bao gồm quyền nhận toàn bộ cổ tức, các khoản thanh toán hoặc phân phối vốn đã công bố, phải trả cho Nhà đầu tư kể từ ngày chuyển giao quyền sở hữu Cổ phiếu đảm bảo cho tôi.

Yêu cầu này được tôi gửi cho Người bảo lãnh thông qua một dịch vụ điện tử đặc biệt trong tài khoản cá nhân được bảo đảm của Nhà đầu tư trên Trang web https://skyway.capital
Đại diện và thay mặt cho Chủ đầu tư Tên: Evgenii Kudriashov
Văn phòng: Luật sư

 

SkyWay là gì?

 

Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản 188bet - 188bet link, 188bet

Đăng ký tài khoản ngay để được hỗ trợ về đầu tư và tham gia các nhóm NĐT nhận sự trợ giúp của tất cả các cổ đông SkyWay trên khắp Việt Nam

Bạn có thể có tất cả mọi thứ trong cuộc sống mà bạn muốn, nếu bạn biết giúp người khác đạt được điều họ muốn. "Nếu ai đó mang đến cho bạn một cơ hội, chưa cần biết bạn có làm được hay không, hãy cứ vồ lấy nó và học cách làm sau!" https://skyway.capital 

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết hay quan trọng