Hướng dẫn đặt lại mật khẩu cho VPCN của Sky World Community

Đăng ngày 25/11/2023 lúc: 10:26
AInh maIn hiInh 2023 04 07 luIc 09.39.37

Có 2 cách để các bạn có thể đổi lại mật khẩu cho VPCN của Sky World Community. 

Lưu ý khi đặt mật khẩu. 

 • Không để mật khẩu theo tên của bạn hoặc giống gmail đăng nhập : 
  VD : Hovanloi@
 • Không để mật khẩu theo ngày tháng năm sinh
  VD : Hovanloi1506@
 • Không để các ký tự lần lượt
  VD : Aa123456@
 • Không để mã PIN chuyển tiền lần lượt
  VD : 1234 – 2345 – 6789…..

Cách 1. Tại trang đăng nhập

Link đặt lại mật khẩu VPCN : https://new.skyway.capital/restore-access

AInh maIn hiInh 2023 04 07 luIc 09.39.37

Sau đó chọn ” Phục hồi mật mã ” 

AInh maIn hiInh 2023 04 07 luIc 09.40.17

 

Cách 2 : Yêu Cầu Đổi Mật Khẩu Trong Văn Phòng Cá Nhân

Vui lòng đăng nhập vào tài khoản trong văn phòng cá nhân. 
Với Điện thoại di động : Chọn ” 3 gạch ngang ” ==> Cài Đặt ” ==> Chọn ” Bảo Mật ” ==> Chọn ” Đổi mật khẩu “
Với máy tính : Chọn ” Cài Đặt ” ==> Chọn ” Bảo Mật ” ==> Chọn ” Đổi mật khẩu “

AInh maIn hiInh 2023 04 07 luIc 09.29.01

Sau đó yêu cầu đổi mật khẩu được gửi về gmail 

AInh maIn hiInh 2023 04 07 luIc 09.30.17

Sau đó mở Gmail lên và nhấn vào đường link được cung cấp để ” Đặt Lại Mật Khẩu Mới ” 
AInh maIn hiInh 2023 04 07 luIc 09.30.46