Hướng dẫn thủ tục thừa kế tài sản cổ phần SkyWay

Ngày đăng: 18-09-2021 16:16:34

Thủ tục thừa kế tài sản cổ phần SkyWay. Được lập bởi V. Maslov ngày 29.08.2020, sửa đổi ngày 08.02.2021 | 
Được sử dụng để thực hiện các tài liệu và thực hiện các hành động liên quan đến việc phân chia tài sản khi Đối tác hoặc Nhà đầu tư của Cộng đồng SW qua đời.

Giải thích các khái niệm:

- Tài sản là gì, gồm những gì?

- Trích xuất từ sổ đăng ký công ty là?

- Trích xuất từ sổ đăng ký công ty?

- Ngày quyền thừa kế có hiệu lực?

- Người yêu cầu quyền thừa kế?

- Ngày quyền thừa kế có hiệu lực?

Những phương án hành động cụ thể:

Phương án A: Trong trường hợp khi Nhà đầu tư hoặc Đối tác lập di chúc được công chứng trong cuộc đời của mình.

Phương án B: Trong trường hợp tài sản của Nhà đầu tư được thừa kế nhưng di chúc của họ không được công chứng viên thực hiện và công chứng trong suốt cuộc đời của họ.

Phương án C: Trong trường hợp tài sản được kế thừa là của Đối tác.

Click để xem chi tiết bản tiếng Việt.

 Click để xem chi tiết bản tiếng Anh.

Đi Thử Con Tàu Unitsky

Bạn có thể có tất cả mọi thứ trong cuộc sống mà bạn muốn, nếu bạn biết giúp người khác đạt được điều họ muốn. "Nếu ai đó mang đến cho bạn một cơ hội, chưa cần biết bạn có làm được hay không, hãy cứ vồ lấy nó và học cách làm sau!" https://skyway.capital 

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết hay quan trọng