Sky City | Bắt đầu ý tưởng thành phố tuyến tính năm 1985

Đăng ngày 25/11/2023 lúc: 09:10
news19850303

Thành phố tuyến tính kháng động đất và sóng thần

3 tháng 3 năm 1985

Một phiên bản của thành phố tuyến tính bao gồm các tòa nhà cao tầng có khả năng chống động đất và sóng thần đã được tạo ra. Các tòa nhà được kết nối với nhau bằng một con đường dây chạy qua các tầng trên của chúng.

news19850303

Thành phố tuyến tính với không gian xanh ẩn mình bên thềm biển

23 tháng 10 năm 1985

Trong các tòa nhà cao tầng của thành phố tuyến tính, được kết hợp bởi một hệ thống giao thông chuỗi, các không gian xanh và vườn nằm, và nuôi trồng thủy sản nằm ở phần dưới nước. Điều này sẽ cung cấp thực phẩm thân thiện với môi trường và lành mạnh cho cư dân của một thành phố tuyến tính nằm trên thềm biển.

news19851023