Sky World Community | Lợi ích của việc khi bạn đầu tư vào Unitsky là gì?

Đăng ngày 24/11/2023 lúc: 23:54
1 4

Lợi ích của việc khi bạn đầu tư vào Unitsky là gì?

0.1Cơ hội nhận được siêu lợi nhuận : Hiện nay bạn có thể đầu tư vào Unitsky với chiết khấu rẻ hơn tới hàng chục lần so với giá trị định mức tiềm năng của các cổ phần trong dự án.

0.2Cổ phần trong một tập đoàn khổng lồ : Bạn có thể trở thành đồng sở hữu của một công ty vận tải lớn nhất trong thế kỷ XXI.

0.3Cổ tức từ việc thực hiện : Bạn có thể nhận được lợi nhuận từ mỗi dự án Unitsky được thực hiện, tương ứng với số cổ phần của bạn trong công ty. 

Việc đầu tư vào Unitsky diễn ra thế nào?

2Hãy xam lần lượt các hướng dẫn.

 

Các khoản đầu tư được đăng ký pháp lý như thế nào?

Nhà đầu tư chuyển tiền cho công ty SKY WAY CAPITAL, ký kết với công ty hợp đồng vay chuyển đổi (1).

Bạn có thể xem mẫu hợp đồng trong văn phòng cá nhân SKY WAY CAPITAL tại mục “Đầu tư của tôi”, trang “Các tài liệu (Giấy tờ)”
1 4

Nhà đầu tư nhận được gì cho các khoản đầu tư của mình?

Khi ký kết hợp đồng vay chuyển đổi nhà đầu tư, nếu muốn, ký kết yêu cầu, theo đó người này ngay lập tức nhận được sở hữu các cổ phần công ty và trở thành đồng sở hữu công nghệ Unitsky .

Nếu nhà đầu tư không ký kết yêu cầu(2), thì người này cung cấp số tiền của mình với các điều kiện của khoản vay(3): người này có thể nhận lại chúng trong vòng 3 năm với lãi suất tới 4%/năm.

Sau khi ký kết hợp đồng, nếu nhà đầu tư ký kết yêu cầu, thông tin của người này sẽ được chuyển sang quỹ ERSSH III để đăng ký các cổ phần.2 1

Các cổ phần Skyway được lấy từ đâu?

36.67% cổ phần đặc quyền GTI được chuyển sang ERSSH III*. Các cổ phần đặc quyền được đưa vào vốn điều lệ của ERSSH III** và trên cơ sở đó quỹ phát hành các cổ phần thông thường của mình.

Như vậy, quỹ ERSSH III đảm bảo sẽ nhận được phần trăm lợi nhuận từ công ty GTI***. Những số tiền này sẽ được trả cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức hay thông qua bỏ phiếu ý kiến chung có thể được sử dụng, ví dụ, để tái đầu tư vào dự án hạ tầng Unitsky khác.

* (việc chuyển cổ phần được ghi trong Biên bản ghi nhớ đầu tư tại trang 8, mục 1.2 (a) (ii))** (cấu trúc vốn điều lệ của quỹ ERSSH III được trình bày trong Biên bản ghi nhớ đầu tư tại trang 7)*** (số tiền cổ tức cho các cổ phần đặc quyền được xác định trong Biên bản ghi nhớ đầu tư tại trang 8, mục 1.2 (a) (ii))3 1

Các cổ phần được đăng ký sở hữu cho nhà đầu tư như thế nào?

Các cổ phần được đăng ký sở hữu trên cơ sở hợp đồng vay chuyển đổi và yêu cầu, mà nhà đầu tư ký kết. Sau khi thanh toán gói đầu tư, ký kết hợp đồng và yêu cầu, SKY WAY CAPITAL chuyển thông tin của nhà đầu tư sang ERRSH III.

Các cổ phần ERRSH III trở thành sở hữu của nhà đầu tư, còn các thông tin về nhà đầu tư được đưa vào sổ đăng ký các chủ sở hữu cổ phần ERSSH III(7).

Từ thời điểm này, nhà đầu tư có thể nhận được trích lục chính thức từ sổ đăng ký, xác nhận quyền sở hữu cổ phần của người này.4 1

 Tiền của nhà đầu tư chuyển đi đâu?

Tiền của nhà đầu tư được chuyển sang GTI* để dùng cho việc phát triển công nghệ Unitsky **:

 1. Phát triển EcoTechnoPark – trung tâm thử nghiệm, trình diễn và chứng nhận các hệ thống vận tải-hạ tầng Unitsky . Hiện nay tại EcoTechnoPark đã xây dựng được 5 loại tuyến đường, trên đó di chuyển 8 loại phương tiện vận tải;
 2. Mở rộng khu sản xuất, tại đó hiện nay có hơn 800 chuyên gia đang làm việc;
 3. Xúc tiến các dự án quốc tế. Năm 2018 đã bắt đầu việc xây dựng trung tâm Unitsky tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Trung tâm này sẽ trở thành nơi trình diễn vận tải đường dây cho khu vực Trung Đông và nhánh vận tải chức năng. Diện tích công viên Unitsky tương lai sẽ là hơn 50 ha.

* (GTI, như một đối tượng của việc chuyển các khoản đầu tư, được xác định trong Bản ghi nhớ đầu tư tại trang 9, mục 1.2, (d)(i))

** Mục đích sử dụng tiền được ghi trong phần mở đầu của Bản ghi nhớ đầu tư, tại trang 35

Giải thích từ ngữ:

(1) Hợp đồng vay chuyển đổi – là một hợp đồng, theo đó nhà đầu tư cung cấp cho công ty một khoản tiền vay, nó có thể được chuyển thành các cổ phần hoặc được hoàn lại trong thời hạn tới 3 năm với lãi suất 4%/năm. Bạn có thể xem mẫu hợp đồng trong văn phòng cá nhân SKY WAY CAPITAL tại trang “Các tài liệu (Giấy tờ)”

(2) yêu cầu: Đó là giấy tờ được nhà đầu tư ký, để đăng ký sở hữu các cổ phần.  

(3) các điều kiện của khoản vay: Các cổ phần được dành sẵn cho nhà đầu tư dưới dạng đảm bảo cho khoản vay này. Trước khi hoàn trả khoản vay, người này bất kỳ lúc nào có thể ký yêu cầu và nhận sở hữu với chúng.  

(4) 36.67% cổ phần đặc quyền GTI: Các cổ phần đặc quyền – theo đó số tiền cổ tức cố định phụ thuộc vào lợi nhuận của công ty được thiết lập. Các chủ sở hữu những cổ phần đặc quyền được phép bỏ phiếu ý kiến chỉ cho các vấn đề sau:

 • – tái tổ chức và giải tán công ty;
 • – – thay đổi số lượng các quyền cho các cổ phần đặc quyền;
 • tăng số lượng cổ phần;

(5) cổ phần thông thường: Các cổ phần thông thường – cho quyền bỏ phiếu khi quyết định mọi vấn đề của công ty tại cuộc họp các nhà sáng lập. Với các cổ phần này cổ tức cũng được trả phụ thuộc vào kết quả thảo luận và bỏ phiếu. 

(6) Biên bản ghi nhớ đầu tư: Bản ghi nhớ đầu tư – tài liệu chứa thông tin có cấu trúc về sự thu hút đầu tư của dự án dành cho các nhà đầu tư tiềm năng. Bạn có thể xem nó trong văn phòng cá nhân SKY WAY CAPITAL tại mục “Đầu tư của tôi”, trang “Các tài liệu (giấy tờ)”.  

(7) sổ đăng ký các chủ sở hữu cổ phần ERSSH III: Trong sổ đăng ký cổ phần ERSSH III, các cổ phần được gắn với các nhà đầu tư cụ thể có giá trị pháp lý.  

 

Tại sao chúng tôi lựa chọn crowdfunding?

Số tiền lớn
Để thực hiện một loại hình vận tải hoàn toàn mới, có thể đáp ứng bất kỳ nhiệm vụ vận tải nào, cần một số tiền lớn (240 triệu USD). Trong giai đoạn ý tưởng thì các quỹ và nhà đầu tư lớn không đáp ứng việc cấp vốn như thế.
 
Mức đầu tư tối thiểu thấp
Nhờ mức đầu tư tối thiểu ban đầu thấp, chúng tôi mở ra cơ hội hợp tác với số lượng không giới hạn, và điều đó làm tăng luồn đầu tư vào dự án.
 
Sự quan tâm của mọi người
Mọi người muốn chính mình ảnh hưởng lên tương lai bản thân và sẵn sàng làm điều đó. Khi người dùng cuối chi trả cho việc phát triển sản phẩm — nó chứng minh nhu cầu và tính cần thiết của sản phẩm ấy trên thị trường.
 
Phổ biến hóa
Crowdfunding — đó là công cụ để phổ biến Unitsky . Việc xúc tiến ý tưởng về phương tiện vận tải mới, thân thiện môi trường mở ra luồn đầu tư bổ sung và đồng thời gia tăng nhu cầu trên thị trường. 
 

Chúng tôi đã đạt được gì?

Nhờ việc kết nối hàng trăm ngàn người trên khắp thế giới, chúng tôi đã có thể đạt được nhiều hơn dự kiến với những khoản tiền nhỏ.

 

Về việc sản xuất
Hiện tại Unitsky có hệ thống sản xuất công nghệ cao riêng, công suất của nó cho phép thực hiện các đơn hàng đầu tiên xây dựng các tuyến đường và mọi hạ tầng vận tải Unitsky . Trong các nhà máy của Unitsky có sử dụng thiết bị Haas, bộ phần mềm Dassault Systèmes và những thiết bị khác, hiệu quả và hiện đại nhất.
 
Về Hạ tầng và các tuyến đường
Tại EcoTechnoPark xây dựng 5 loại cấu trúc dẫn đường, trên đó vận hành các phương tiện Unitsky – hệ thống đường loại rắn, bán rắn, treo, siêu nhẹ và vận tải cho một số loại hàng hóa. Mẫu trạm dừng 2 tầng Unitsky , trạm bốc dỡ hàng tự động đã được xây dựng. Hàng rào đường dây thông minh và cầu đường dây đã được dựng lên.

 

Về Thành phần di chuyển
Đã sản xuất được 7 loại phương tiện vận tải: vận tải hành khách – unibus treo, unibus đường ray kép, unibus cao tốc, uniwind treo 2 chỗ, unibike, unicar; unitruck tải hàng và unitrans. Phần lớn các phương tiện vận tải đã được chứng nhận bởi các cơ quan chính phủ ở các nước khác nhau.
 
Vê Đặt hàng sơ bộ
Rất nhiều đoàn đại biểu từ các nước và châu lục khác nhau đã đến thăm EcoTechnoPark, họ bao gồm các đại diện giới khoa học, giới vận tải, chính quyền cấp cao nhất. Đã thực hiện nhiều buổi thuyết trình công nghệ Unitsky , cũng như đàm phán về việc thực hiện thực tế nó.
 
Hãy tận dụng cơ hội đầu tư vào một dự án toàn cầu, dự án đã cho cả thế giới thấy sự hiệu quả và cần thiết của mình.

Tại sao đầu tư bây giờ lại có lợi? 

Chiết khấu cao
Hiện tại cổ phần Unitsky có thể mua với giá thấp hơn hàng chục lần so với giá trị định mức theo đánh giá độc lập. Sau mỗi giai đoạn mức chiết khấu sẽ thấp đi.
 
Đồng sở hữu công nghệ Unitsky
Khi đầu tư bây giờ, bạn trở thành đồng sở hữu mọi công nghệ và khi hiện thực hóa chúng bạn có thể nhận cổ tức từ mỗi dự án. Sau giai đoạn thứ 15 cơ hội này sẽ không còn nữa.

Gìn giữ thiên nhiên
Khi góp phần vào việc phát triển công nghệ Unitsky bây giờ, bạn đang giúp đỡ việc bảo tồn hệ sinh thái của hành tinh cho bản thân và các thế hệ tương lai.
 

Đầu tư vào Unitsky thế nào?

register
Đăng ký văn phòng cá nhân cho nhà đầu tư
Chọn đề xuất đầu tư cũng như phương pháp thanh toán phù hợp với bạn
certificate
Nhận chứng chỉ xác nhận việc đưa bạn vào sổ đăng ký các đồng sở hữu công ty.

Ai đã ủng hộ dự án Unitsky ?

hook
Rod Hook
Cựu bộ trưởng vận tải, hạ tầng và quy hoạch Nam Úc

 

lebed
Lebed Alexander Ivanovich
Nhà hoạt động quân đội và chính khách, trung tướng, lãnh đạo quân đội. Cựu tỉnh trưởng Krasnoyarskiy krai, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga.

 

filipenko
Filipenko Alexander Vasilyevich
Cựu tỉnh trưởng, chủ tịch chính quyền vùng tự trị Khanty-Mansiyskiy – Yugry. Kiểm toán viên Cơ quan kiểm toán quốc gia Liên bang Nga

 

volk
Volk Igor Petrovich
Phi công-phi hành gia Liên Xô, Anh hùng Liên Xô, công huân phi công-nhà thử nghiệm Liên Xô, chủ tịch hiệp hội quốc tế “Trái đất và du hành vũ trụ”, đại tá dự bị

 

grishin
Grishin Sergey Anatolyevich
Chủ tịch công ty cổ phần “Novotrans”, cựu phó Bộ trưởng Bộ đường sắt Liên bang Nga (2000-2002)

 

orlov
Orlov Mikhail Alexandrovich
Giáo sư, tiến sĩ khoa học kỹ thuật về 2 hướng (khoa học máy tính và hệ thống thiết kế tự động), đồng sáng lập và chủ nhiệm khoa học của Viện hàn lâm МТРИЗ.
Tại sao mọi người trên khắp hành tinh đang đầu tư vào Unitsky ?
 
unglert
 
Gerhard Unglert 52 tuổi, Đại diện bán hàng Đức
Tôi đầu tư vào những doanh nghiệp và startup tiên tiến, để nhân số tiền của mình lên. Tôi cho rằng, các khoản đầu tư của mình vào Unitsky sẽ đem lại thu nhập trong tương lai
 
florian kiss
Florian Kiss 35 tuổi, giáo viên Thụy Sĩ

Tôi mong muốn mọi người hỗ trợ Anatoly Yunitskiy trong việc tạo ra một thứ gì đó quan trọng. Với sự tin tưởng của chúng ta ông ấy sẽ có thể hiện thực hóa dự án của mình và xây dựng Unitsky . Công nghệ của ông ấy sẽ giải cứu tự nhiên và gìn giữ trái đất của chúng ta cho các thế hệ mai sau.

 
vebber
Gilles Webber 52 tuổi, Giám đốc công ty Pháp

Trước tiên tôi bị thu hút bởi khí cạnh kỹ thuật và công nghệ của sản phẩm này. Tôi tiếp tục đầu tư, vì thấy sự phát triển tích cực của dự án và sự quan tâm đến loại sản phẩm này trong khuôn khổ sự cấp vốn chung với nhiều người khác mà tôi đã gặp mặt.

 

omarov
Ardak Omarov 42 tuổi, Kỹ sư Kazakhstan

Ban đầu tôi có nghi ngờ, tôi đã tìm mọi thông tin và bình luận về Unitsky . Tôi đã thấy trên internet nhiều điều tích cực và tiêu cực. Tôi đã thực hiện đầu tư khi ở EcoTechnoPark tại Marina Gorke mới lắp các trụ cho tuyến đường cao tốc. Mọi nghi ngờ biến mất, khi dự án ra mắt tại triển lãm vận tải Berlin, nơi có mặt các công ty nổi tiếng trên toàn thế giới. Và giờ đây ngày càng nhiều người trên thế giới biết về Sky Way.

 

pilipenko
Nadezhda Pilipenko 62 tuổi, Hưu trí Nga

Tôi muốn gìn giữ Trái đất cho con cháu mình. Tôi rất thích ý tưởng của Anatoly Eduardovich Yunitskiy. Vì thế tôi bắt đầu đầu tư vào SKYWAY trong tháng 10 năm 2015. Và tôi đầu tư tới giờ.

Chi tiết
guytova
Leila Gaitova 44 tuổi, Chuyên viên tư vấn tài chính  Kazakhstan

Tôi đã là nhà đầu tư vào năm 2014, khi ý tưởng còn đang lơ lửng, “không về tiền và lợi nhuận”, mà phần lớn về trách nhiệm xã hội đối với hành tinh của chúng ta. Thông qua những đồng nghiệp uy tín trong lĩnh vực thu hút đầu tư, tôi được biết về dự án rủi ro của vận tải đường dây Yunitskiy. Dựa án bấy giờ ở bước đầu tiên của con đường, rủi ro rất cao, nhưng tiềm thức khiến tôi thích thú dự án này. Tôi sẽ giải thích vì sao: thứ nhất, đó không phải không khí, mà là một công nghệ vận tải, tức là đầu tư vào sản xuất, thứ hai, bản thân người khởi xướng dự án Anatoly Yunitskiy – một nhà khoa học danh tiếng thế giới, có hàng chục bằng sáng chế, giải thưởng nghiên cứu Liên hợp Quốc, người ôm ấp dự án này hơn 30 năm. Nhưng điều quan trọng nhất, là một người du lịch cá nhân, tôi hàng ngày cảm nhận được sự bất tiện trong lĩnh vực vận tải: những chặng bay đắt đỏ, tắc đường liên tục và không khớp thời gian, sự xuống cấp tình trạng môi trường ngày qua ngày. Chúng ta đều thừa nhận thực tế: hệ thống vận tải trên thế giới cần được cải tổ. Còn dự án Unitsky đưa tới giải pháp tối ưu cho vấn đề đó: vận tốc di chuyển – 520 km/h, chi phí xây dựng rẻ gấp hàng chục lần các loại hình vận tải hiện tại, tốc độ xây dựng nhanh và hao phí vật liệu thấp hơn, và quan trọng là – định hướng môi trường của dự án! 

 
sabina
Sabina 18 tuổi, Sinh viên Kazakhstan

Đầu tư vào Skyway – đó là đầu tư vào tương lai. Tôi cho rằng, đó là 1 trong những bước tiến trên con đường tới thế giới tươi sáng với mọi sự tiện nghi và điều quan trọng nhất là môi trường trong lành. Để sống trong tương lai và hít thở bầu không khí trong lành, và uống nước sạch, chúng ta phải suy nghĩ về việc gìn giữ hành tinh ngay từ bây giờ. Tương lai luôn bắt đầu từ hiện tại. Vì thế tôi đã đầu tư vào Skyway, để góp phần mình vào việc xây dựng một thế giới mới với môi trường trong sạch và vận tải nhanh chóng. Để ngay từ ngày mai cuộc sống của mọi người trên khắp thế giới được cải thiện.

 
ude
Zigrid Ude 65 tuổi, Hưu trí Đức

Tôi may mắn được biết đến Unitsky từ năm 2016. Sau khi tôi đọc mọi thứ về Unitsky , tôi đã bắt đầu đầu tư với số tiền nhỏ. Tiếp theo, khi theo dõi sự phát triển của công ty, tôi đã đầu tư thêm vài lần nữa. Tôi hạnh phúc rằng tôi có cơ hội trở thành nhà đầu tư của một công ty lớn như thế. Tôi khuyên mọi người đừng bỏ lỡ cơ hội này.

 
regis
Regis 50 tuổi, Lập trình viên  Pháp

Tôi đã đầu tư vào Unitsky để góp phần mình vào sự phát triển của công nghệ tuyệt vời này, công nghệ sẽ cải thiện tương lai của tất cả. Đối với các đối tác của tôi, những người nhìn thấy rõ tương lai của mình – đó là cơ hội trăm năm có một, và chúng tôi đã có thể tận dụng nó. Tôi cùng với các đối tác của mình từ Pháp là Dagnia và Kristian đã khởi xướng và tạo hiệp hội AppSkyWay để truyền bá ý tưởng tại Pháp, cũng như ở các nước khác.

 
dagniya
Dagnia 61 tuổi, Diễn viên/nhà đầu tư Pháp

Lần đầu tiên khi tôi làm quen với dự án Unitsky , tôi đã hiểu rằng đó là một dự án xuất sắc, sáng tạo, kêu gọi thay đổi cách tiếp cận của chúng ta với vận tải, cuộc sống của chúng ta và đóng góp đáng kể mang tính toàn cầu vào việc phát triển và ứng dụng các hệ thống thân thiện môi trường, giúp giải cứu hành tinh của chúng ta.

Tôi cho rằng chúng ta đang đứng trên ngưỡng cửa thay đổi hình thái xã hội đối với nền văn minh của chúng ta.

 

vasiliy
Vasiliy 36 tuổi, Giám đốc Nga

Tôi là nhà đầu tư từ năm 2014. Khi tìm hiểu về hệ thống vận tải tiên tiến, tôi đã chú ý rằng, các công nghệ đã tiến xa về phía trước, nhưng hệ thống vận tải còn chưa theo kịp nhịp độ phát triển của nhân loại. Я стал инвестором еще в 2014 году. Khi làm quen với Yunitskiy Anatoly Eduardovich và tìm hiểu về những cống hiến và sự kiên trì để đạt tới mục tiêu đem điều tốt cho hành tinh của chúng ta, tôi dã tin tưởng Anatoly Eduardovich, mong muốn được tham gia cùng ông, góp phần vào công việc tốt đẹp ấy! Tôi có những người thân đang sống ở xa, nhờ hệ thống vận tải SKYWAY thời gian các chuyến đi có thể giảm rõ rệt! Hơn thế, có thể đảm bảo tương lai của mình và con cháu khi trở thành đồng sở hữu công nghệ này!!!

 
 
saprikina
Svetlana Saprykina
63 tuổi, Doanh nhân, chủ sở hữu câu lạc bộ fitness Fitcurves, nhà đầu tư chuỗi salon Nuga best của công ty Hàn Quốc Nuga medical
 Ukraine

Tôi bị ấn tượng bởi tính toàn cầu của sứ mệnh công ty và các kế hoạch thay đổi môi trường thông qua lĩnh vực giao thông của nó. Việc tham gia vào dự án Unitsky đối với tôi – đó là cơ hội đầu tư vào tương lai con cháu.

Chi tiết
voevodina
Voevodina Alla
53 tuổi, expert của công ty Sky World Community. (trước đó là người về hưu-nội trợ)
 Nga

Tôi cho rằng, mỗi cuộc gặp trong đời ta không phải ngẫu nhiên. Chúng ta ước mơ về tương lai hạnh phúc, cuộc sống tươi đẹp, những chuyến du lịch và nhiều thứ khác. Và cuộc sống cho chúng ta những cơ hội. Chỉ…

Chi tiết
deisdze
Manana Deisdze
62 tuổi, Nhà kinh tế, chuyên gia hiệu chỉnh năng lượng sinh học
 Gruzia

Tôi đã đầu tư vào Unitsky để đảm bảo tương lai của mình. Tôi muốn tham gia vào việc phục hồi trái đất và phát triển bản thân.

Chi tiết
varga
Balint Varga
46 tuổi, Chuyên gia internet marketing và diễn giả
 Croatia

Tôi đã đầu tư vào Unitsky vì công nghệ tiên tiến này có tương lai lớn. Thế giới của chúng ta cần sự thay đổi.

Chi tiết
varga margarita
Margareta Varga
48 tuổi, Nội trợ / nhà kinh tế
 Croatia

Tôi đã đầu tư vào Unitsky để đảm bảo tương lai tươi sáng cho con trẻ của mình.

Chi tiết
kovac
Miroslav Kovac
36 tuổi, Chủ hộ kinh doanh
 Croatia

Tôi cho rằng công nghệ Unitsky – đó là tương lai. Công ty này minh bạch với các nhà đầu tư của mình và thực hiện mọi lời hứa. Chúng tôi liên kết với nhau cùng có lợi.

Chi tiết
assogba
Assogba Octave Liberat
43 tuổi, Chuyên viên lĩnh vực bảo hiểm
 Côte d’Ivoire

Tôi đã đầu tư vì Unitsky – đó là một dự án tương lai và đáng tin.

Chi tiết
valentin varga
Valentin Varga
19 tuổi, Nhà đầu tư
 Croatia

Tôi đã nhìn thấy trong đó cơ hội trở thành một phần của thứ giống như là giấc mơ.

Chúng tôi có các đề xuất đầu tư cho mọi người
 • Với mọi số tiền — từ 50$
 • Trả góp với chiết khấu cố định trong 10 tháng
 • Các khoản đầu tư lớn với chiết khấu cao hơn
 • Các đề xuất đặc biệt đăng ký sở hữu cho trẻ nhỏ
Hãy đăng ký và lựa chọn đề xuất đầu tư phù hợp với bạn.

Đăng ký

Trả lời các câu hỏi thường gặp
 • Tôi sẽ nhận được giấy tờ gì sau khi đầu tư?
 • Khoản đầu tư chỉ 100 USD của tôi có ý nghĩa gì chăng?
 • Liệu có thể chuyển cổ phần theo thừa kế?
Còn thắc mắc?
Để lại yêu cầu tư vấn miễn phí.