✅SkyWay - Công nghệ Unitsky được cơ quan độc lập định giá 400 tỷ USD.

Ngày đăng: 01-06-2019 13:51:04

Giá trị thị trường của các quyền độc quyền đối với sở hữu trí tuệ và bí quyết "Hệ thống vận chuyển đường sắt của kỹ sư Yunitsky" là 400 tỷ đô la

Theo hợp đồng cung cấp dịch vụ số O-905 ngày 14 tháng 5 năm 2013, được ký kết giữa Anatoly Eduardovich Đơn vị và Công ty Kiểm toán Hold-Invest-Audit CJSC, thẩm định viên đã đánh giá giá trị thị trường của tài sản được thẩm định - quyền sở hữu trí tuệ độc quyền và bí quyết Làm thế nào "hệ thống vận chuyển chuỗi đường sắt của kỹ sư Đơn vị."

Theo kết quả của nghiên cứu, trên cơ sở thông tin nhận được và các giả định chung và đặc biệt được đưa ra kể từ ngày định giá ngày 20 tháng 5 năm 2013, giá trị thị trường của tài sản có giá trị lên tới 400.867.433.000 đô la (bốn trăm tỷ tám trăm sáu mươi bảy triệu ba trăm ba mươi ba nghìn), trong đó theo tỷ giá hối đoái của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga, nó tương đương với 12.584.471.411.000 rúp (mười hai nghìn tỷ năm trăm tám mươi bốn tỷ bốn trăm bảy mươi mốt bốn trăm mười một nghìn).

Để biết thêm chi tiết, xem Báo cáo số O-905 về việc đánh giá giá trị thị trường của quyền sở hữu trí tuệ độc quyền và bí quyết "Hệ thống vận chuyển chuỗi đường sắt của một kỹ sư đơn vị".

Nguồn : https://unitsky.engineer/news/2013/news20130522.htm

Đi Thử Con Tàu Unitsky

Bạn có thể có tất cả mọi thứ trong cuộc sống mà bạn muốn, nếu bạn biết giúp người khác đạt được điều họ muốn. "Nếu ai đó mang đến cho bạn một cơ hội, chưa cần biết bạn có làm được hay không, hãy cứ vồ lấy nó và học cách làm sau!" https://skyway.capital 

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết hay quan trọng