So sánh công nghệ giao thông Unitsky với các phương tiện giao thông khác trên thế giới

Đăng ngày 25/11/2023 lúc: 09:49
27

Giao thông vận tải được cho là một giải pháp cho nhiều vấn đề hơn là một nguồn gốc của những vấn đề đó. Hệ thống của Unitsky cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa trong một không gian riêng biệt – trên không trên mặt đất.

2728 1
29 1
30 2
31 1
32 1
33 2

34 1
35 1