SpaceWay | Anatony Unitskiy giới thiệu về công nghiệp hóa vũ trụ không gian

Đăng ngày 25/11/2023 lúc: 09:07

Báo cáo của A. Yunitskiy về công nghiệp hóa vũ trụ không có tên lửa tại Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Quốc tế lần thứ II “Công nghiệp hóa vũ trụ không có tên lửa: các vấn đề, ý tưởng, dự án”, tổ chức tại Belarus ngày 21.06.2019