Support SWC | Hướng dẫn thay đổi thông tin CMTND

Đăng ngày 05/01/2024 lúc: 11:26
z5041755008358 9ee2820e2b474f6231a03e44e5f7c1bb

Hiện nay các công dân đang thay đổi lại căn cước công dân hay là chứng minh thư thì sẽ có những thông tin cần thay đổi trên CMT, Vì vậy, để thay đổi thông tin chúng ta sẽ viết gmail để bộ phận xác minh công ty sẽ tự động thay đổi cho chúng ta.

SWC

Gửi tới : support@skyway.capital

Tiêu đề : Thay đổi thông tin cá nhân

Nội dung : Do yêu câu cần thay đổi căn cước công dân. Tôi yêu cần cần thay đổi một số thông tin của tôi

+ Số cmtnd cũ : 

+ Ngày cấp cũ :

+ Nơi cấp cũ : 

+ Ngày hết hạn cũ :

Thông tin cần thay đổi

+ Số cmtnd mới : 

+ Ngày cấp mới :

+ Nơi cấp mới : 

+ Ngày hết hạn mới :
Vd : những thông tin chúng ta muốn thay đổi, hãy yêu cầu để kỹ thuật sẽ tự động thay đổi.

Cảm ơn .

Chú ý : Yêu cầu chụp ảnh sefi, tay cầm CMT + tờ giấy ghi ngày gửi thư đi như hình mẫu.
z5041755008358 9ee2820e2b474f6231a03e44e5f7c1bb
Viết bằng ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc tiếng anh cũng được

SWC