Support SWC | Hướng dẫn thay đổi thông tin của chứng minh thư nhân dân mới

Hiện nay các công dân đang thay đổi lại căn cước công dân hay là chứng minh thư thì sẽ có những thông tin cần thay đổi trên CMT, Vì vậy, để thay đổi thông tin chúng ta sẽ viết gmail để bộ phận xác minh công ty sẽ tự động thay đổi cho chúng ta.

Gửi tới : support@skyway.capital

Tiêu đề : Thay đổi thông tin cá nhân

Nội dung : Do yêu câu cần thay đổi căn cước công dân. Tôi yêu cần cần thay đổi một số thông tin của tôi

+ Số cmtnd cũ : 

+ Ngày cấp cũ :

+ Nơi cấp cũ : 

+ Ngày hết hạn cũ :

Thông tin cần thay đổi

+ Số cmtnd mới : 

+ Ngày cấp mới :

+ Nơi cấp mới : 

+ Ngày hết hạn mới :
Vd : những thông tin chúng ta muốn thay đổi, hãy yêu cầu để kỹ thuật sẽ tự động thay đổi.

Cảm ơn .

Chú ý : Yêu cầu chụp ảnh sefi, tay cầm CMT + tờ giấy ghi ngày gửi thư đi như hình mẫu.

Viết bằng ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc tiếng anh cũng được

Unitsky là gì?

 Bạn có thể có tất cả mọi thứ trong cuộc sống mà bạn muốn, nếu bạn biết giúp người khác đạt được điều họ muốn. "Nếu ai đó mang đến cho bạn một cơ hội, chưa cần biết bạn có làm được hay không, hãy cứ vồ lấy nó và học cách làm sau!" https://skyway.capital 

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết hay quan trọng