Support SWC | Hướng dẫn thay đổi thông tin của chứng minh thư nhân dân mới

Ngày đăng: 14-06-2021 23:13:34

Hiện nay các công dân đang thay đổi lại căn cước công dân hay là chứng minh thư thì sẽ có những thông tin cần thay đổi trên CMT, Vì vậy, để thay đổi thông tin chúng ta sẽ viết gmail để bộ phận xác minh công ty sẽ tự động thay đổi cho chúng ta.

Gửi tới : support@skyway.capital

Tiêu đề : Thay đổi thông tin cá nhân

Nội dung : Do yêu câu cần thay đổi căn cước công dân. Tôi yêu cần cần thay đổi một số thông tin của tôi

+ Số cmtnd cũ : 

+ Ngày cấp cũ :

+ Nơi cấp cũ : 

+ Ngày hết hạn cũ :

Thông tin cần thay đổi

+ Số cmtnd mới : 

+ Ngày cấp mới :

+ Nơi cấp mới : 

+ Ngày hết hạn mới :
Vd : những thông tin chúng ta muốn thay đổi, hãy yêu cầu để kỹ thuật sẽ tự động thay đổi.

Cảm ơn .

Chú ý : Yêu cầu chụp ảnh sefi, tay cầm CMT + tờ giấy ghi ngày gửi thư đi như hình mẫu.

Viết bằng ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc tiếng anh cũng được

 

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan