Support SWC | Mất mã OTP 6 số 2AF - Mở Khóa Tài Khoản

Ngày đăng: 14-06-2021 23:22:47

Gửi tới : support@skyway.capital

Tiêu đề : Hủy mã OTP 2FA
Nội dung: Xin vui lòng hãy mở khóa tài khoản và hủy bỏ mã 2FA giúp tôi. Tôi bị quên mã 2FA và nhập sai 3 lần đã bị khóa tài khoản. Tôi sẽ cài lại chúng ngay sau đó.
Gmail :
Cảm ơn đội ngũ SWC
Chú ý : Yêu cầu chụp ảnh sefi, tay cầm CMT + tờ giấy ghi ngày gửi thư đi như hình mẫu.


Viết bằng ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc tiếng anh cũng được

Đi Thử Con Tàu Unitsky

Bạn có thể có tất cả mọi thứ trong cuộc sống mà bạn muốn, nếu bạn biết giúp người khác đạt được điều họ muốn. "Nếu ai đó mang đến cho bạn một cơ hội, chưa cần biết bạn có làm được hay không, hãy cứ vồ lấy nó và học cách làm sau!" https://skyway.capital 

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết hay quan trọng