Support SWC | Mất mã OTP 6 số 2AF – Mở Khóa Tài Khoản

Đăng ngày 05/01/2024 lúc: 11:20
z5041755008358 9ee2820e2b474f6231a03e44e5f7c1bb

Gửi tới : support@skyway.capital

Tiêu đề : Hủy mã OTP 2FA
Nội dung: Xin vui lòng hãy mở khóa tài khoản và hủy bỏ mã 2FA giúp tôi. Tôi bị quên mã 2FA và nhập sai 3 lần đã bị khóa tài khoản. Tôi sẽ cài lại chúng ngay sau đó.
Gmail :
Cảm ơn đội ngũ SWC
Chú ý : Yêu cầu chụp ảnh sefi, tay cầm CMT + tờ giấy ghi ngày gửi thư đi như hình mẫu.

z5041755008358 9ee2820e2b474f6231a03e44e5f7c1bb

Viết bằng ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc tiếng anh cũng được