Support SWC | Mất mã OTP 6 số 2AF - Mở Khóa Tài Khoản

Ngày đăng: 14-06-2021 23:22:47

Gửi tới : support@skyway.capital

Tiêu đề : Hủy mã OTP 2FA
Nội dung: Xin vui lòng hãy mở khóa tài khoản và hủy bỏ mã 2FA giúp tôi. Tôi bị quên mã 2FA và nhập sai 3 lần đã bị khóa tài khoản. Tôi sẽ cài lại chúng ngay sau đó.
Gmail :
Cảm ơn đội ngũ SWC
Chú ý : Yêu cầu chụp ảnh sefi, tay cầm CMT + tờ giấy ghi ngày gửi thư đi như hình mẫu.


Viết bằng ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc tiếng anh cũng được

 

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan