Support SWC | Thay đổi Gmail SkyWay

Ngày đăng: 14-06-2021 23:24:50

Muốn thay đổi Gmail hãy sử dụng gmail mới muốn thay đổi để viết và gửi đi.

Gửi tới : support@skyway.capital
Tiêu đề mail: Vui lòng thay đổi email

Tôi cần đổi địa chỉ gmail để sử dựng văn phòng cá nhân, hãy thay đổi đúng lại cho tôi.
Gmail của tôi bị sai :
Gmail đúng của tôi :
=>> Cảm ơn đội ngũ SWC

Cảm ơn SWC

Chú ý : Yêu cầu chụp ảnh sefi, tay cầm CMT + tờ giấy ghi ngày gửi thư đi như hình mẫu.

Viết bằng ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc tiếng anh cũng được

Đi Thử Con Tàu Unitsky

Bạn có thể có tất cả mọi thứ trong cuộc sống mà bạn muốn, nếu bạn biết giúp người khác đạt được điều họ muốn. "Nếu ai đó mang đến cho bạn một cơ hội, chưa cần biết bạn có làm được hay không, hãy cứ vồ lấy nó và học cách làm sau!" https://skyway.capital 

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết hay quan trọng