SWC và dự án Unitsky vận tải đường dây tiếp tục hoạt động trong chế độ bình thường

Đăng ngày 25/11/2023 lúc: 09:52

Nhờ sự ủng hộ của các nhà đầu tư và đối tác Sky World Community, nền tảng góp vốn cộng đồng đang hoạt động trong chế độ bình thường và tiếp tục đảm bảo cấp vốn ổn định cho dự án vận tải đường dây. Có một số lý do về việc này:

1. Sky World Community — là một nhóm các công ty đã đăng ký tại Síp, Vanuatu và Caymans. Thế nên, các cấm vận tài chính đối với Nga không áp dụng lên chúng ta.

2. Sky World Community tuân thủ nguyên tắc phân tán rủi ro trong hoạt động tài chính. Đặc biệt, trong văn phòng cá nhân của chúng ta có các phương thức nạp tiền khác nhau, đề phòng trường hợp bất ngờ xảy ra. Ví dụ, chúng ta đang làm việc với các đồng tiền crypto, cho phép tự do chuyển và nhận tiền trên toàn thế giới.

Công ty-nhà phát triển vận tải đường dây cũng tiếp tục phát triển theo kế hoạch. Điều này đã được thông báo trực tiếp từ cô Nadezhda Kosareva, tổng giám đốc Unitsky String Technologies Inc. Chúng tôi xin dẫn lời từ cô:

«Dự án đang tiếp tục được phát triển. Chúng tôi đã mua sắm các vật tư cần thiết, đủ để hoàn tất các công việc đề ra tại Belarus trong năm nay. Bất kỳ sự ngưng trệ nào có thể xảy ra về cung ứng thì cũng không làm cản trở chúng tôi. Còn tại UAE thì vấn đề cung ứng cũng không gặp phải. Mọi thỏa thuận với các đối tác của chúng ta đều vẫn có hiệu lực».

Như vậy, các cấm vận tài chính áp đặt lên Nga không có tác động ảnh hưởng lên hoạt động của Sky World Community và việc kinh doanh của công ty-nhà phát triển vận tải đường dây. Dự án đang tiếp tục phát triển theo kế hoạch tại Belarus và UAE.

Và tất nhiên, chúng tôi xin được cảm ơn các nhà đầu tư và đối tác của Sky World Community, những người đang tiếp tục ủng hộ dự án lúc này. Chính điều đó hiện đang giúp các công ty tại Belarus và UAE tiến lên tiếp xa hơn, xây dựng các kế hoạch và hiện thực hóa chúng, mặc cho những sự kiện tiêu cực xảy ra. Xin cảm ơn các bạn!