Tại sao lại mất nhiều thời gian để xây dựng uST ?

Đăng ngày 25/11/2023 lúc: 00:00

Một trong những câu hỏi thường xuyên nhất có thể được nghe thấy là “Tại sao lại mất nhiều thời gian để xây dựng Unitsky?”

Vào năm 2015, đất đã được nhận và việc xây dựng Ecotechnopark, một trung tâm trình diễn và chứng nhận vận tải bằng dây Unitsky bắt đầu, và một năm sau, các cuộc thử nghiệm đầu tiên của toa xe bắt đầu và chỉ sau 2 năm, 1000 hành khách đầu tiên đã có thể đi lại. trên phương tiện vận chuyển Unitsky đã được chứng nhận.

 

Xe hơi.
Năm 1769 là xe hơi chở khách đầu tiên.
Năm 1885 là xe sản xuất đầu tiên.

Có nghĩa là mất 116 năm hiện đại hóa và thiết kế.

Đối với máy Máy bay.
Năm 1868 là chuyến bay đầu tiên của tàu lượn có người lái.
Năm 1903 là chuyến bay đầu tiên của máy bay có động cơ.

Có nghĩa là mất 35 năm hiện đại hóa và thiết kế.

Còn Xe lửa.
Năm 1801 là những thử nghiệm đầu tiên của đầu máy hơi nước đường sắt.
Năm 1825 là ra mắt tuyến đường sắt công cộng đầu tiên.

Có nghĩa là 24 năm kể từ lần thử nghiệm đầu tiên và mô hình thương mại.

Còn đối với Unitsky.
Năm 2016 – đợt thử nghiệm vận tải.
đầu tiên 2018 – nghìn hành khách đầu tiên trên phương tiện vận tải được chứng nhận

CÓ nghĩa là sau 2 năm kể từ khi thử nghiệm cho những hành khách đầu tiên đối với công nghệ Unitsky

 

100 Câu hỏi Unitsky