Thuật ngữ UST - SWC

Ngày đăng: 06-05-2023 15:23:08

Đại lý — người ký hợp đồng đại lý với công ty. (Đối tác)

Quản lý tài khoản — chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật. Cổ phiếu — là chứng khoán, là một trong những công cụ đầu tư chính trên thị trường chứng khoán và cung cấp cho chủ sở hữu một phần vốn của công ty.

Cổ phiếu - thường được lưu hành tự do trên thị trường: chúng đã được đưa ra thị trường có thanh khoản và được giao dịch tự do.

Anatoli Unitsky — Tổng công trình sư của Unitsky String Technologies, nhà khoa học và nhà phát minh. 

Nền tảng blockchain UST — là nền tảng đang ở giai đoạn thử nghiệm và hoàn thiện. Đây là một chuỗi khối liên tục (danh sách liên kết) được xây dựng theo những quy tắc nhất định có chứa thông tin. Dự kiến sau khi ra được phát hành, nó sẽ trở thành một yếu tố thống nhất giữa các thành phần kỹ thuật, thông tin, tài chính và kế toán để tạo ra một hệ sinh thái kinh tế duy nhất của UST.

Giải hạng nhất — khóa học dạy các kỹ thuật bán hàng nâng cao dành cho các đối tác SWC thành công.

Cổ tức — một phần lợi nhuận của công ty mà chủ sở hữu cổ phiếu nhận được. Thu nhập thụ động của nhà đầu tư nhận được khi nắm giữ chứng khoán của công ty.

Chiết khấu — chỉ số cho thấy mức giá của cổ phần dự án hiện đang thấp hơn bao nhiêu lần so với định mức, tức là 1 $. Ví dụ, với chiết khấu 1:100, với 1$ sẽ nhận được 100 cổ phần.

Dự án càng về các giai đoạn cuối, thì rủi ro càng bớt đi, tương ứng, mức chiết khấu sẽ thấp đi.

Bản ghi nhớ đầu tư — tài liệu sử dụng bên ngoài, chứng minh cho các nhà đầu tư tiềm năng và người cho vay về sức hấp dẫn đầu tư của dự án, tạo cơ hội để phân tích các rủi ro đầu tư có thể xảy ra nhất. Điểm nhấn trong bản ghi nhớ đầu tư là mô tả ý tưởng kinh doanh, mô hình kinh doanh và công ty thực hiện nó. 

Nhà đầu tư — khách hàng đã đầu tư vào dự án. Khách hàng — là người đã thể hiện sự quan tâm đến dự án 
 và đã đăng ký trên nền tảng.

Hợp đồng vay chuyển đổi — là một thỏa thuận mà theo đó, nhà 
 đầu tư cung cấp cho công ty một khoản vay tiền mặt được đảm bảo bằng cổ phần của công ty ERSSH, khoản vay này có thể được chuyển đổi thành cổ phần bảo đảm hoặc được hoàn trả trong vòng tối đa 3 năm với lợi nhuận tối đa 4% mỗi năm.

Consultant — là cấp bậc được trao cho đối tác có mức đầu tư cá nhân là 100$ và trong «chuỗi» cấp 1 có ít nhất 2 người với khoản đầu tư cá nhân ít nhất là 100$ mỗi người. Tổng số tiền đầu tư của chuỗi cấp 1 với các khoản đầu tư cá nhân phải đạt từ 300$.

Chủ nhiệm (khu vực) — là người quản lý được giao các hoạt động thông tin về công ty, người thực hiện các sự kiện trực tuyến và ngoại tuyến trong khu vực của mình. 

Leader — là cấp bậc được trao cho đối tác có mức đầu tư cá nhân là 200$ và trong «chuỗi» cấp 1 có ít nhất 3 người với khoản đầu tư cá nhân từ 200$ mỗi người. Tổng số tiền đầu tư của chuỗi cấp 1 với các khoản đầu tư cá nhân phải đạt từ 2000$.

Master — là cấp bậc được trao cho đối tác có mức đầu tư cá nhân là 1000$ và trong «chuỗi» cấp 1 có ít nhất 3 đối tác là Leader với khoản đầu tư cá nhân từ 200$ mỗi người. Tổng số tiền đầu tư của chuỗi cấp 1 với các khoản đầu tư cá nhân phải đạt từ 5000$. 

Người hướng dẫn (người cố vấn, bảo trợ thông tin) — 
 người được phân công hỗ trợ những khách hàng đến với 
 công ty thông qua chương trình giới thiệu.

Nhà đầu tư thụ động — người đã đầu tư một lần nhưng 
 không tham gia vào chương trình đối tác.

Đối tác — nhà đầu tư đã đăng ký và ký kết thỏa thuận hợp tác trong văn phòng cá nhân của Sky World Community. Sau đó anh ấy có thể nhận được tỷ lệ phần trăm trong 4 cấp độ của chương trình đối tác. Đó là hoa hồng từ các đối tác cá nhân anh ấy mời và những người đã được họ mời.

Chuỗi cấp một (cấp độ một) — các đối tác được mời trực tiếp. Tùy thuộc vào cấp bậc, có thể có tối đa 24 chuỗi.

Khách hàng tiềm năng — là người đã thể hiện sự quan tâm đến dự án, nhưng chưa đăng ký trên nền tảng này.

Sổ đăng ký cổ đông — tập hợp dữ liệu, cho biết thông tin 
 về từng người đã đăng ký, số lượng và loại cổ phiếu mà mỗi người đã đăng ký sở hữu, cũng như các thông tin khác được quy định tại những văn bản pháp luật quốc gia.

Người được giới thiệu — là người được mời theo link quảng bá. là cấp bậc được trao cho đối tác có mức đầu tư cá nhân là 100$ và trong «chuỗi» cấp 1 có ít nhất 2 người với khoản đầu tư cá nhân ít nhất là 100$ mỗi người. Tổng số tiền đầu tư của chuỗi cấp 1 với các khoản đầu tư cá nhân phải đạt từ 300$.

Sky Expert — là cấp bậc được trao cho đối tác có mức đầu tư cá nhân là 20 000$ và có ít nhất 4 đối tác là Top Expert, hai trong số đó thuộc chuỗi cấp 1 và hai đối tác còn lại thuộc bất kỳ cấp nào nhưng ở các nhánh khác. Tổng số tiền đầu tư của chuỗi cấp 1 với các khoản đầu tư cá nhân phải đạt ít nhất 90 000$. Sky Expert được hưởng Sky Bonus hàng tháng lên tới 2 000$. Để nhận được bonus, điều cần thiết là tổng số tiền đầu tư vào cấu trúc của bạn mỗi tháng phải nhiều hơn 10 000$, không bao gồm các khoản đầu tư từ các nhóm đối tác có cấp Top Expert trở lên. Khi đạt được cấp "Sky Expert" sẽ được nhận một khoản tiền 2000$.

Top Expert — là cấp bậc được trao cho đối tác có mức đầu tư cá nhân là 10 000$ và có ít nhất 3 đối tác là Expert, hai trong số đó thuộc chuỗi cấp 1 và đối tác thứ ba thuộc bất kỳ cấp nào nhưng ở các nhánh khác. Tổng số tiền đầu tư của chuỗi cấp 1 với các khoản đầu tư cá nhân phải đạt ít nhất 30 000$. TopExpert được hưởng Top Bonus hàng tháng lên tới 1 500$. Để nhận được bonus, điều cần thiết là tổng số tiền đầu tư vào cấu trúc của bạn mỗi tháng phải nhiều hơn 5 000$, không bao gồm các khoản đầu tư từ các nhóm đối tác có cấp Top Expert trở lên. Khi đạt được cấp "Top Expert" sẽ được nhận một khoản tiền 1500$.

Nhà đào tạo — là diễn giả của công ty đào tạo đối tác.

EcoTechnoPark (ETP) — là trung tâm thử nghiệm và trình diễn tại khu vực Maryina Horka (Minsk, Cộng hòa Belarus), tại đó thực hiện công việc nghiên cứu, thiết kế—thử nghiệm và chứng nhận các tổ hợp vận tải — cơ sở hạ tầng (vận tải hàng hóa, vận tải đô thị và vận tải cao tốc liên tỉnh).

Expert — là cấp bậc được trao cho đối tác có mức đầu tư cá nhân là 5 000$ và có ít nhất 3 đối tác là Master, hai trong số đó thuộc chuỗi cấp 1 và đối tác thứ ba thuộc nhánh khác. Tổng số tiền đầu tư cá nhân ở bất kỳ cấp nào, nhưng trong các khoản đầu tư chuỗi cấp 1 từ 10 000$. Khi đạt được cấp "Expert" sẽ được nhận một khoản tiền 500$.

SWC Các giai đoạn đầu tư:

  • » nhà đầu tư ký kết hợp đồng vay chuyển đổi
  • » chuyển tiền cho vay cho công ty Sky World Community
  • » ký yêu cầu, theo đó sẽ ngay lập tức nhận được quyền đăng ký cổ phần bảo đảm của công ty ERSSH cho sở hữu của mình, sau đó trở thành đồng sở hữu công nghệ của Công ty Unitsky String Technologies Inc

Các giai đoạn phát triển dự án — là kế hoạch thực hiện dự án và cấp vốn cho nó, bao gồm 15 giai đoạn. Mỗi giai đoạn có các công việc, hoạt động và mục tiêu tài chính cụ thể, hướng tới sự phát triển cho công ty—nhà phát triển Unitsky String Technologies, Inc. và các tổ hợp hạ tầng—vận tải, cũng như khởi động các dự án xây dựng các tổ hợp kết cấu giao thông trên thị trường vận tải thế giới.

ERSS HOLDING — là các công ty được thành lập trên lãnh thổ quần đảo Virgin thuộc Anh, với tên gọi Euroasian Rail Skyway Systems Holding Limited, Euroasian Rail Skyway Systems Holding II Limited và Euroasian Rail Skyway Systems Holding Limited III (ERSSH) dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn.

Global Transport Investment (GTI) — là công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn được thành lập trên lãnh thổ quần đảo Virgin thuộc Anh, sở hữu Công ty Unitsky String Technologies, Inc. Công ty sở hữu tất cả tài sản trí tuệ của công nghệ vận tải đường dây. 

Prestressed Track Structure, PTS — là công nghệ được cấp bằng sáng chế về Kết cấu đường ray dự ứng lực, cho phép giảm hơn 1/3 chi phí xây dựng và vận hành hệ thống giao thông so với đường ray đơn thông thường, giảm 2 lần so với đường sắt và 5 lần so với đường cao tốc. 

IPO (Initial Public Offer) — phát hành lần đầu cổ phiếu công ty ra công chúng. Trước khi một công ty có thể được giao dịch trên thị trường chứng khoán, đầu tiên nó phải được niêm yết. Việc gia nhập thị trường chứng khoán này được gọi là IPO.  Trước khi lên sàn chứng khoán, công ty tiến hành thủ tục đánh giá để xác định giá trị của nó. Sau đó công ty bán một phần giá trị của nó, phát hành cổ phiếu với số tiền này, đây là số tiền mà cổ phiếu được bán trên sàn giao dịch chứng khoán. Dựa trên thông tin này, số lượng và giá của chúng được tính toán, và được công bố tại thời điểm IPO của công ty. Có một đợt bán cổ phần trước khi đưa ra thị trường, cổ phần này về sau sẽ được giao dịch trên thị trường chứng khoán.

SmartWorld — đó là các công nghệ đổi mới sáng tạo «xanh» trong hạ tầng vận tải, hậu cần, sản xuất và năng lượng, hướng tới hình thành nền tảng công nghệ cho sự phát triển an toàn và hài hòa của nhân loại cho nhiều thập kỷ tới. Giai đoạn đầu tiên và cơ sở của chương trình SmartWorld là Vận tải đường dây Unitsky.

Sky World Community — đối tác chính thức của Unitsky String Technologies Inc. — nền tảng tài chính—xã hội quốc tế lớn, chuyên đầu tư vào công nghệ green-tech (công nghệ «xanh», thân thiện môi trường). Đây là một nền tảng đầu tư cộng đồng mà qua đó, bất kỳ ai mong muốn cũng có thể đầu tư vào sự phát triển của loại hình vận tải đổi mới và trở thành chủ sở hữu cổ phần của Unitsky String Technologies Inc.

Token SWG — là một công cụ tài chính kỹ thuật số, là phương tiện thanh toán và cho phép chủ sở hữu đầu tư vào các dự án mục tiêu, đồng thời nhận được các lợi ích tài chính bổ sung. 

Token SWS — là loại security token, là tài sản kỹ thuật số và sẽ được sử dụng để thực hiện chương trình SmartWorld.

UniSky — công ty được thành lập tại Seychelles với tên gọi là UniSky Corporation, dưới hình thức công ty thương mại quốc tế (IBC) đại diện cho quyền lợi của người sáng lập Dự án.

Unitsky String Technologies Inc. (UST) — là công ty kỹ thuật quốc tế, thực hiện thiết kế, xây dựng và chứng nhận các hệ thống vận tải cao tốc, vận tải đô thị và vận tải hàng hóa

 

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan