Trình chiếu video của Anatoli Unitsky/ A video presentation by Anatoli Unitsky

Đăng ngày 25/11/2023 lúc: 10:33


Tôi là Anatoli Unitsky,

Kỹ sư và người tạo ra các công nghệ sinh quyển
có Unitsky String Technologies (viết tắt là uST) làm cốt lõi.
Những gì tôi làm không chỉ là tạo ra một dạng cầu vượt mới và cơ sở hạ tầng giao thông ở “cấp độ thứ hai” trên mặt đất.
Đầu tiên và quan trọng nhất, đó là một triết lý.
Điều này là do chúng ta đang nói về sự sống còn của loài người và sự cứu rỗi của hành tinh Trái đất, ngôi nhà vũ trụ của chúng ta,
đó sẽ luôn là nơi tốt nhất và thân thương nhất cho nền văn minh trần thế trong khắp Vũ trụ bao la.
Rốt cuộc, ngôi nhà văn minh của chúng ta, giống như một phòng chung lớn không có vách ngăn,
trong khi là nơi sinh sống của hàng tỷ loài sinh vật sống, thậm chí không phải là toàn bộ hành tinh,
nhưng chỉ là một phần nhỏ của nó.
Đó là sinh quyển của Trái đất, bộ phim sống tốt nhất về vật chất chết khổng lồ,
được thu thập từ khí vũ trụ, bụi và đá.
Do đó, uST Transport trở thành thành phần quan trọng nhất và là điểm phát triển của công nghệ sinh quyển
trên con đường phát triển hài hòa của hành tinh hướng tới cuộc sống con người thống nhất với thiên nhiên.
Hy vọng về tương lai tuyệt vời này và niềm tin rằng mọi thứ đều có thể đạt được
cho tôi sức mạnh để không bỏ cuộc và tiếp tục làm việc với sự kiên trì và cảm hứng ngày càng tăng.
Nhiệm vụ này là con đường của tôi.
Con đường của Kỹ sư Thế giới.