UVR tham gia hội thảo “Extreme Robotics 2022”

Đăng ngày 25/11/2023 lúc: 10:01
z3812117629179 9c1e9c9b249a4f160227e5112d31683a

Ngày 4 tháng 10 năm 2022

UVR tham gia hội thảo “Extreme Robotics 2022”

UVR LLC đã tham gia Hội nghị Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế lần thứ 33 “Người máy cực đoan”, được tổ chức vào ngày 29-30 tháng 9 năm 2022 tại St.Petersburg. Sự kiện được tổ chức bởi Trung tâm Khoa học Nhà nước của Liên bang Nga “Viện Nghiên cứu và Phát triển Trung ương về Robot và Điều khiển Kỹ thuật” – https://er.rtc.ru/en/

Tại hội nghị, trong khuôn khổ bàn tròn “Robot của ngành công nghiệp hạt nhân”, UE ATOMTEX và UVR LLC đã trình bày báo cáo chung “Thiết bị giám sát bức xạ cho phương tiện bay không người lái điều khiển từ xa“ ELECTRON 7 ”. Các luận án đã được xuất bản trong thông báo của ban tổ chức hội nghị (p. 264, УДК ​​004.896: 007.5 ББК 32.813 Э41, ISBN 978-5-6048032-9-5).

z3812117629179 9c1e9c9b249a4f160227e5112d31683a

Đại diện của các tổ chức liên quan và các cơ quan khoa học đã được thông báo về kết quả hợp tác giữa các công ty của chúng tôi, cụ thể là với hệ thống giám sát bức xạ AGSAT được lắp đặt trên UAV ELECTRON 7, có khả năng giám sát ô nhiễm bức xạ của các vùng lãnh thổ, cũng như phát hiện được ẩn hoặc mất các nguồn bức xạ. Tổ hợp này có thể tăng tốc độ giám sát các vùng lãnh thổ gấp nhiều lần so với các phương pháp trên mặt đất, loại bỏ nguy cơ phơi nhiễm bức xạ ion hóa đối với con người, đồng thời giảm đáng kể chi phí thực hiện các nhiệm vụ đó so với việc sử dụng máy bay có người lái. .