Xin hãy cẩn thận — không chuyển quyền truy cập vào tài khoản của bạn cho người khác và chỉ đặt những mật khẩu phức tạp.

Ngày đăng: 10-04-2023 20:59:56

Theo thống kê, mật khẩu đơn giản và thiếu bảo mật 2 lớp là nguyên nhân chính khiến hầu hết các tài khoản bị hack. Để không mất quyền truy cập vào văn phòng cá nhân của bạn, vui lòng làm theo lời khuyên từ Trưởng Bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật của Sky World Community:

1. Thay đổi mật khẩu phức tạp hơn nếu bây giờ bạn đang có một bộ mã không đáng tin cậy.

Kiểm tra xem mật khẩu của bạn mạnh đến mức nào:

— gồm 10-12 ký tự;

— khó đoán, nó không chứa các dãy ký tự liền kề («12345», «qwerty»);

— sử dụng cả chữ hoa và chữ thường;

2. Bật bảo mật hai lớp nếu bạn chưa bật.

3. Không chia sẻ thông tin đăng nhập của bạn với bên thứ ba.

Và hãy nhớ rằng: tính bảo mật của tài khoản cá nhân trước hết phụ thuộc vào bạn.

NGUỒN : UST

 

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan