Độ phì nhiêu của đất phụ thuộc vào điều gì?

Đăng ngày 25/11/2023 lúc: 13:19

Độ phì nhiêu của đất phụ thuộc vào điều gì? Ở đây chúng tôi cho bạn biết những sự thật thú vị về môi trường.

Đất màu mỡ giàu chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của cây trồng. Nhờ các chất dinh dưỡng đa lượng và vi lượng mà cây trồng phát triển nhanh hơn, cho trái ngon hơn và chống lại sâu bệnh hiệu quả hơn.

Đất màu mỡ có thể…

  • Chuyển hóa vi chất dinh dưỡng thành nguồn dự trữ cho đất và ngược lại;
  • Kiên cường trước các yếu tố bất lợi;
  • Giữ lại đầy đủ chất dinh dưỡng ở dạng di động

Nhưng điều gì ảnh hưởng đến chất lượng của đất?
Độ màu mỡ của đất phụ thuộc vào hàm lượng mùn của nó, là nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng như nitơ và phốt pho. Đất giàu mùn có vi khí hậu tối ưu cho sự phát triển của cây trồng – với nhiệt độ hiệu quả, đủ độ ẩm và không khí. Ví dụ, hàm lượng mùn ở các vùng đất đen là từ 8 đến 10%, trong khi ở các vùng đất nâu của sa mạc và cây thạch nam, hàm lượng này ít hơn 1%. Bạn có biết về nó?

Contact Me on Zalo
0365 086 547