Hoàn thành giai đoạn chuyển đổi trực thăng Mi-2 tiếp theo

UVR LLC đã hoàn thành một trong những giai đoạn khó khăn nhất của công...

UVR hợp tác với Trung Quốc

UVR LLC đã tham gia Diễn đàn khởi nghiệp và đổi mới Belarus-Trung Quốc lần...

Các mẫu UAV ban đầu của công ty iTOD

(MTOW): TỐI ĐA 25 kg. TẢI TRỌNG: 7 kg TỐC ĐỘ HÀNH TRÌNH: 60 km/h...

UVR Combo drone

Combo là loại trực thăng không người lái dân dụng hiện đại và lớn nhất...

11 Hệ sinh thái Unitsky Group ( UGC ) | Đồng sở hữu trí tuệ

Chú thích Unitsky Group UST :  Unitsky String Technologies Inc. – Tổng Công Ty uST : Unitsky...