Các mẫu UAV ban đầu của công ty iTOD

Đăng ngày 10/12/2023 lúc: 07:03

(MTOW): TỐI ĐA 25 kg.

 1. TẢI TRỌNG: 7 kg TỐC ĐỘ HÀNH TRÌNH: 60 km/h
 2. TỐC ĐỘ TỐI ĐA: 108 km/h ĐỘ BỀN: 120 phút
 3. PHẠM VI HOẠT ĐỘNG: 50 km
 4. PHẠM VI NHIỆT ĐỘ: -30°C đến +45°C
 5. ĐỘ BỀN: 2.000 m. FW15 ——————— TỐI ĐA. 

(MTOW): TỐI ĐA 15 kg.

 1. TẢI TRỌNG: 4 kg
 2. TỐC ĐỘ HÀNH TRÌNH: 72 km/
 3. TỐC ĐỘ TỐI ĐA: 108 km/h
 4. ĐỘ BỀN: 4 giờ
 5. PHẠM VI HOẠT ĐỘNG: 220 km
 6. PHẠM VI NHIỆT ĐỘ: -35°C đến +50°C
 7. ĐỘ TRẦN HOẠT ĐỘNG: 3.500 m. 25E ——————

(MTOW): TỐI ĐA 25 kg.

 1. KHỐI HÀNG: 5 kg
 2. TỐC ĐỘ HÀNH TRÌNH: 45 km/h
 3. TỐC ĐỘ TỐI ĐA: 100 km/h
 4. ĐỘ BỀN: 90 phút
 5. PHẠM VI HOẠT ĐỘNG: 67 km
 6. PHẠM VI NHIỆT ĐỘ: -20°C đến +40°C
 7. ĐỘ TRẦN HOẠT ĐỘNG: 3.500 STORK-45 —————-

 (MTOW): TỐI ĐA 45 kg.

 1. TẢI TRỌNG: 15 kg
 2. TỐC ĐỘ HÀNH TRÌNH: 60 km/h
 3. TỐC ĐỘ TỐI ĐA: 120 km/h
 4. ĐỘ BỀN: 5 giờ
 5. PHẠM VI HOẠT ĐỘNG: 350 km
 6. PHẠM VI NHIỆT ĐỘ: -35°C đến +40°C
 7. ĐỘ TRẦN HOẠT ĐỘNG: 5.000 m. 67 km

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *