Hướng dẫn thủ tục thừa kế tài sản cổ phần uST

Đăng ngày 25/11/2023 lúc: 09:44

Thủ tục thừa kế tài sản cổ phần uST. Được ngày 29.08.2020, sửa đổi ngày 08.02.2021 | 
Được sử dụng để thực hiện các tài liệu và thực hiện các hành động liên quan đến việc phân chia tài sản khi Đối tác hoặc Nhà đầu tư của Cộng đồng SWC qua đời.

Giải thích các khái niệm:

– Tài sản là gì, gồm những gì?

– Trích xuất từ sổ đăng ký công ty là?

– Trích xuất từ sổ đăng ký công ty?

– Ngày quyền thừa kế có hiệu lực?

– Người yêu cầu quyền thừa kế?

– Ngày quyền thừa kế có hiệu lực?

Những phương án hành động cụ thể:

Phương án A: Trong trường hợp khi Nhà đầu tư hoặc Đối tác lập di chúc được công chứng trong cuộc đời của mình.

Phương án B: Trong trường hợp tài sản của Nhà đầu tư được thừa kế nhưng di chúc của họ không được công chứng viên thực hiện và công chứng trong suốt cuộc đời của họ.

Phương án C: Trong trường hợp tài sản được kế thừa là của Đối tác.

 

Người thừa kế cần chuẩn bị những gì?

  1. Giấc xác nhận chứng tử
  2. Giấy xác nhận hàng thừa kế và là người thừa kế duy nhất
  3. Giấy tờ thông tin liên quan ( Giấy khai sinh, hộ khẩu ) Chứng minh cho sự liên quan đến người đã mất.
  4. Sau đó tất cả các giấy tờ trên được dịch công chứng sang ngôn ngữ bằng Tiếng Anh.

Những lưu ý khi làm thừa kế.

Sau khi đã làm và công chứng dịch thuật Tiếng Anh xong sẽ gửi cho công ty để được hỗ trợ thừa kế. 

Gửi tới : 

Click để xem chi tiết bản tiếng Việt.

 Click để xem chi tiết bản tiếng Anh.