Tại UST Inc. vẫn chưa sẵn sàng nêu chi phí của tuyến vận tải cầu vượt Murinskaya, nhưng đồng ý rằng họ đang trông cậy vào quan hệ đối tác công tư như một phương án tiềm năng để thực hiện dự án.

– Các cuộc đàm phán đang diễn ra, nhiều phương án khác nhau về sự tham gia tài chính của chính quyền vùng Leningrad vào khu nhượng quyền đang được thảo luận. Đối với việc vận hành đường, chúng tôi có đủ năng lực và chuyên gia cần thiết để đào tạo nhân sự và cung cấp dịch vụ và dịch vụ bảo hành. Nhưng ngay cả khi chúng tôi không phải là người trực tiếp vận hành con đường thì một tổ chức điều hành đặc biệt được đăng ký ở vùng Leningrad có thể được thành lập và chúng tôi sẽ giúp đỡ với một đội ngũ nhân viên đặc biệt”, Nadezhda Kosareva giải thích với 47news.