Support SWC | Xác minh sai họ tên SkyWay

Đăng ngày 05/01/2024 lúc: 11:26
z5041755008358 9ee2820e2b474f6231a03e44e5f7c1bb

SWC

Gửi tới : support@skyway.capital
Tiêu đề : Xác minh tên bị sai
Nội dung:
– Gmail : ( điền gmail bị sai tên)
– Tên xác minh của tôi đã bị khi khi xác minh , hãy giúp tôi sửa đổi lại chúng.
– Tên sai :

– Tên đúng :
Thank you
Chú ý: ẢNH chụp check in chứng minh thư + khuôn mặt chính chủ tài khoản
Cảm ơn SWC

Chú ý : Yêu cầu chụp ảnh sefi, tay cầm CMT + tờ giấy ghi ngày gửi thư đi như hình mẫu.
z5041755008358 9ee2820e2b474f6231a03e44e5f7c1bb
Viết bằng ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc tiếng anh cũng được

SWC