Hướng dẫn thay đổi Gmail tài khoản SWC

Đăng ngày 25/11/2023 lúc: 09:09
z2537957952268 cf3839d0aa212bea64c7ede67b36174b 2

Muốn thay đổi Gmail hãy sử dụng gmail mới muốn thay đổi để viết và gửi đi.

Gửi tới : support@skyway.capital
Tiêu đề mail: Vui lòng thay đổi gmail

Tôi cần đổi địa chỉ gmail để sử dựng văn phòng cá nhân, vì lý do gmail cũ của tôi bị hỏng ( không truy cập được )
Gmail của tôi bị cũ :
Gmail đúng của mới :
=>> Cảm ơn đội ngũ SWC

Cảm ơn SWC

Chú ý : Yêu cầu chụp ảnh sefi, tay cầm CMT + tờ giấy ghi ngày gửi thư đi như hình mẫu.
z2537957952268 cf3839d0aa212bea64c7ede67b36174b 2
Viết bằng ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc tiếng anh cũng được