UST được tài trợ chính bởi các quốc gia, quỹ liên hợp quốc, quỹ hòa bình liên xô, các nhà chính tri và nhân dân đóng góp

Đăng ngày 11/12/2023 lúc: 22:04
Tài liệu dự án FS-RUS-02-S03

UST Là dư án khoa học về giao thông. Dự án đã nghiên cứu thử nghiệm 40 năm. Dự án được tài trợ chính bởi các quốc gia, quỹ liên hợp quốc, quỹ hòa bình liên xô, các nhà chính tri và nhân dân đóng góp.
UST Được báo chí , truyền hình thường xuyên đưa tin suốt nhiều năm qua ca ngợi về mô hình giao thông mới . hiện đại và tiết kiệm. Dự án đã được đưa vào sách khoa học,phim khoa hoc. UST đã đạt nhiều giải thưởng lớn uy tín về giao thông và khoa học …
Đây là công nghệ giao thông độc quyền , chi phí rẻ, tốc độ cao mà thế giới đang hướng tới.Các chuyên gia đánh giá UST sẽ chiếm 50% thị phần toàn thế giới .Ước tính về mặt công nghệ sẽ đạt 400 tỷ $ khi thương mại và trở thành tóp những công ty lớn nhất thế giới.
Hiện tại các dự án đang chuẩn bị bắt đầu thực thi ở một số quốc gia : Dubai ,Thuỵ sỹ ,Nga ,Ấn độ ,Indonesia,Argentina…

Tất cả các Website của công ty đã được công bố trên sách khoa học, báo chí ,truyền thông , truyền hình … Nên các nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm trở thành cổ đông ưu đãi khi tập đoàn đang trong quá trình tiến tới thương mại và IPO.


Ký kết tài liệu dự án giữa Trung tâm định cư con người (Môi trường sống) của Liên hợp quốc và NPK Yunitsky :
 Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác của Gosstroy của Nga với Trung tâm định cư con người (Môi trường sống) của Liên hợp quốc, vào ngày 23 tháng 10 năm 2001, tài liệu dự án số FS-RUS-02-S03 “Đảm bảo sự phát triển bền vững của các khu định cư của con người và bảo vệ môi trường đô thị bằng hệ thống giao thông chuỗi”.

Tài liệu dự án FS-RUS-02-S03

Dự án này là giai đoạn 2 của dự án số FS-RUS-98-S01 “Phát triển ổn định các khu định cư và cải thiện cơ sở hạ tầng truyền thông của họ bằng hệ thống vận chuyển chuỗi”, được thực hiện vào năm 1998-2000. Mục đích của dự án mới là xác định phạm vi ứng dụng của hệ thống vận tải chuỗi trong giao thông vận tải hành khách và vận tải hàng hóa trong giao thông đô thị, ngoại ô và liên tỉnh. Trên cơ sở thực hiện các nghiên cứu kinh tế xã hội và môi trường phức tạp, khu vực sử dụng STU tối ưu nhất sẽ được xác định và so sánh các đặc điểm kinh tế và kỹ thuật chính của nó với các loại hình giao thông hiện tại sẽ được thực hiện. Khi thực hiện công việc này, các kết quả chính của các thử nghiệm theo tỷ lệ UST tỷ lệ 1: 5, được thực hiện vào năm 2000-2001, cũng như các thử nghiệm thực địa ở quy mô 1 sẽ được sử dụng:

Việc thực hiện dự án này sẽ bắt đầu vào tháng 1/2002. Thời gian dự án là 1 năm. Dự án sẽ có sự tham gia của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP). Các cuộc đàm phán với đại diện của UNEP hiện đang được tổ chức.

Sự quan tâm của cộng đồng thế giới khi đối mặt với các cơ quan của Liên Hợp Quốc là một yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy Vận tải Chuỗi đơn vị đến việc triển khai thực tế thực hành vận chuyển hàng hóa và hành khách.

Nguồn : https://www.yunitskiy.com/news/2001/news20011221.htm

Những tổ chức ,cá nhân đã hỗ trợ UST

60797f4889623849ef19c

c141693df0ba1d10b75f211fc219309c9e9a3c15a2

835cead795affd717c488527ced1ca1192c04367bf

95a485d9430ec5cd8ecab

eadabbd5e5306add62238