Bài báo khoa học: Đặc điểm thiết kế của một chiếc xe ô tô unicar vùng nhiệt đới cho vận tải hành khách đô thị

Đăng ngày 25/11/2023 lúc: 00:06

Một bài báo của Anatoly Yunitskiy có tựa đề “Đặc điểm thiết kế của một chiếc xe ô tô unicar vùng nhiệt đới cho vận tải hành khách đô thị” đã được xuất bản trên tạp chí “Giao thông vận tải sáng tạo” số 1 cho năm 2021. Được đồng tài trợ bởi nhà thiết kế chung của Unitsky String Technologies, Inc. các buổi biểu diễn được thực hiện bởi Viktor Garakh, Andrey Zaitsev và Mikhail Tsyrlin.

Bài báo mô tả thiết bị của các đơn vị chính của unicar, trình bày các ưu điểm của nó so với mô hình cơ bản.

Mục tiêu chính của tạp chí “Giao thông vận tải đổi mới” là phổ biến kiến ​​thức và thành tựu trong ngành giao thông vận tải, điểm lại những sự kiện quan trọng nhất trong ngành từ quan điểm phát triển đổi mới của nó. Những người sáng lập ra ấn phẩm là Học viện Giao thông vận tải Nga và Đại học Đường sắt Bang Ural.

Bạn có thể làm quen với tài liệu dưới dạng pdf tại link .

unicar tropic 2