Giai đoạn 14 được kéo dài tới ngày 10.05.2023

Đăng ngày 25/11/2023 lúc: 10:27
00003582 b

00003582 b

Chuyển dự án sang giai đoạn thứ 15

— đây là sự kiện quan trọng đối với sự phát triển của công ty. Ngay lúc này, nhiều nhà đầu tư và đối tác đã dành sự quan tâm đến các thành tựu của dự án và quyết định gia tăng số lượng cổ phần được đăng ký theo các điều kiện hiện tại, vì chiết khấu sẽ giảm khi chuyển sang giai đoạn 15. Điều này có nghĩa là không còn nhiều thời gian để nhận được nhiều cổ phần hơn với cùng số tiền đầu tư.

Chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ bạn kể từ khi bắt đầu chương trình Chuyển sang giai đoạn thứ 15, đặc biệt là liên quan đến cuộc thi đố về các sự kiện quan trọng của dự án. Gần đây, nhiều đối tác đã biết về chương trình khuyến mại và đề nghị gia hạn để nhận thêm hoa hồng và cổ phần, cũng như mời bạn bè của họ tham gia dự án. Chúng tôi thực sự đánh giá cao phản hồi, sự tin tưởng và đóng góp đáng kể của bạn cho sự phát triển của dự án, vì vậy đã quyết định gia hạn chương trình tới ngày 10.05.2023.

Chúng tôi cũng vui mừng thông báo rằng khi chuyển sang giai đoạn thứ 15, SWC sẽ ra mắt Câu lạc bộ cao cấp dành cho các nhà đầu tư lớn và các đối tác tích cực. Chúng tôi cho rằng, điều quan trọng là cung cấp các điều kiện đặc biệt cho những người có đóng góp đặc biệt đến sự phát triển của dự án và hỗ trợ cho dự án trong suốt 14 giai đoạn. Các thành viên của Câu lạc bộ cao cấp sẽ được hưởng các điều kiện đặc biệt — chiết khấu độc quyền, quyền ưu tiên đầu tư vào các dự án mới, cơ hội tham quan các địa điểm quan trọng của dự án, các đặc quyền cá nhân, v.v. Bạn có thể đọc chi tiết về các điều kiện tham gia và cơ hội của Câu lạc bộ cao cấp tại đây.

Như vậy, cùng với việc kéo dài chương trình khuyến mại đến 18:00 ngày 10.05.2023 (GMT+3), thời gian để nhận thêm bonus thưởng và thời gian đáp ứng các điều kiện tham gia Câu lạc bộ cao cấp sẽ dài ra.

Xin nhắc rằng, cho đến ngày 10.05.2023, bạn có thể nhận được:

— phiếu khuyến mại 2X và 1,5X khi vượt qua cuộc thi đố về các sự kiện quan trọng trong lịch sử của dự án;

— hoa hồng giới thiệu 20% cho khoản đầu tư người dùng đăng kí theo đường link giới thiệu trên trang khuyến mại trước ngày 10.05.2023;

— cơ hội đến thăm các Trung tâm uSky: các đối tác có 2 người dùng thuộc tuyến cấp 1 tiến hành 2 gói đầu tư mới trong thời gian khuyến mại, sẽ có cơ hội đến thăm các trung tâm thử nghiệm uSky tại Belarus hoặc UAE.   

Chú ý: Bạn có thể xem điều kiện chi tiết để thực hiện và nhận các phần thưởng trong tin tức, và bạn có thể tham gia chương trình khuyến mại tại đây.

Ngoài ra, cùng với việc kéo dài giai đoạn 14, sẽ có thêm thời gian để trở thành thành viên của Câu lạc bộ cao cấp dành cho các nhà đầu tư và đối tác đã đầu tư hoặc thu hút số tiền lớn vào dự án. Tư cách thành viên trong Câu lạc bộ cao cấp sẽ tự động có sẵn khi chuyển sang giai đoạn thứ 15, nếu:

— trước khi chuyển sang giai đoạn 15, bạn đầu tư với tổng số tiền không ít hơn 50 000 USD;

— trước khi chuyển dự án sang giai đoạn thứ 15, trong cấu trúc của bạn, tính đến tuyến cấp 5, các khoản đầu tư sẽ được thực hiện với tổng số tiền không ít hơn 200 000 USD. Đồng thời, khoản đầu tư cá nhân của bạn phải không ít hơn 20 000 USD.

NGUỒN : UST